تبلیغات
* دانشگاه پیام نور واحد كلاچای *

تغییر آدرس اینترنتی دانشگاه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به زودی آدرس اینترنتی دانشگاه به آدرس زیر تغییر می یابد :

http://kola.gilan.pnu.ac.ir/Portal/Home/


از این پس جهت مشاهده اطلاعیه ها و اخبار به آدرس جدید مراجعه نمایید .


اطلاعیه در خصوص درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1و2

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 و 2 دوشنبه 93/12/25 تشکیل نمی گردد. جبرانی آن پنج شنبه 93/12/21 تشکیل می شود.ریاضیات پایه 1ساعت8/30 الی 10 ریاضیات پایه 2 ساعت 10 الی 12 می باشد.

 

 

 

 

واحد آموزشتاریخ آزمون های میان ترم رشته تاریخ نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار استاد کریمی

دوشنبه 94/1/31 ساعت 14 منبع:از فصل اول تا فصل 7

2-تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه استاد کریمی

دوشنبه 94/1/31 ساعت 8 منبع:از فصل اول تا پایان فصل سوم

3-تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون استاد کریمی

دوشنبه 94/1/25 ساعت 12 منبع:از صفحه 373 تا صفحه 421

4-تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول استاد کریمی

دوشنبه 94/2/7 ساعت 10 منبع:از صفحه 187 تا صفحه 273

5-انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا  انقراض قاجار استاد کریمی

دوشنبه 94/2/7 ساعت 8 منبع:فصل 17و18

6-تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد استاد کریمی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 منبع:از صفحه 385 تا صفحه 497

7-اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد احمدی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های صنعتی 1،صنعتی 2،صنعتی3 استاد احمدی دوشنبه 93/12/18 برگزار نمی گردد جبرانی آنها چهارشنبه93/12/20 در همان ساعت ها برگزار می گردد.

 

 

                                                                                              واحد آموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی هفته بعد دوشنبه 93/12/18 برگزار نمی گردد.

 

 

                                                                               واحد آموزشاطلاعیه در خصوص درس مبانی تنظیم بودجه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند درس مبانی تنظیم بودجه این هفته 93/12/11 تشکیل نمی گردد،جبرانی آن جلسه بعد 93/12/25 بعد از اتمام کلاس برگزار می گردد.

 

                                                                              واحد آموزشتمدید حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند حذف و اضافه نیمسال دوم 93/94 تا تاریخ 12/12/1393 تمدید شد .

                                                                                واحد آموزش


اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد بابایی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد بابایی سه شنبه 93/12/5 تشکیل نمی گردد جبرانی آنها هفته بعد 93/12/12 تشکیل می شود.

 

 

                                                                                                 واحد آموزشتمدید زمان حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجوان می رساند زمان حذف و اضافه تا تاریخ 93/12/6 تمدید گردید.

 

 

 

            واحد آموزشاطلاعیه در خصوص درس مبانی روش تحقیق

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مبانی روش تحقیق این هفته یکشنبه 93/12/3 تشکیل نمی شود،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

                                                                                واحد آموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

            قابل توجه دانشجویان ؛جهت دریافت مدرک کارشناسی

                       حداقل معدل کل لازم    12 می باشد.

                                    

 

                                                                                  واحد آموزشتاریخ آزمون های میان ترم رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24 ساعت 10،منبع:فصل 1و2

2- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24 ساعت 12 منبع:فصل 2 و 3

3- مدیریت رفتار سازمانی استاد خانم درویش

پنج شنبه 94/1/27 ساعت 11 منبع:از اول کتاب تا پایان صفحه 197

4-نقشه خوانی و آشنایی با نقشه استاد خانم پور نوروز

یکشنبه 94/1/23  ساعت 9 منبع:پنج فصل اول کتاب

5-اقتصاد خرد استاد خانم نوین

شنبه 94/1/22 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر بخش 5

6-اقتصاد کلان استاد خانم نوین

شنبه 94/1/29 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر فصل هفتم

7-مبانی و اصول سازمان مدیریت استاد خانم تقی پور

شنبه 94/1/15  ساعت 14 منبع:از اول کتاب تا صفحه 120

8-گذراندن اوقات فراغت استاد خانم پورنوروز

یکشنبه 94/2/6 ساعت 10 منبع:3 فصل اول کتاب 

9-مبانی روش تحقیق استاد آقای سادات

یکشنبه 94/1/16 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب(کلاً 200 صفحه) 

10- اصول حسابداری 3 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/27 ساعت 10 منبع:3 فصل اول

11- اصول حسابداری2 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/2/28 ساعت 9 منبع:فصل های 2،4،5،7

12-اصول حسابداری 1 استاد خانم میرباقری

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:5 فصل اول 

 13-حسابرسی 1 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/1/31 ساعت 9 منبع:6 فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        تاریخ آزمون های میان ترم رشته حسابداری نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24ساعت 10،منبع:فصل 1و2

2- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24ساعت 12 منبع:فصل 2 و 3

3- مدیریت رفتار سازمانی استاد خانم درویش

پنج شنبه 94/1/27 ساعت 11 منبع:از اول کتاب تا پایان صفحه 197

4-اقتصاد خرد استاد خانم نوین

شنبه 94/1/22 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر بخش 5

5-اقتصاد کلان استاد خانم نوین

شنبه 94/1/29 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر فصل هفتم

6-مبانی و اصول سازمان مدیریت استاد خانم تقی پور

شنبه 94/1/15  ساعت 14 منبع:از اول کتاب تا صفحه 120

7--مبانی روش تحقیق استاد آقای سادات

یکشنبه 94/1/16 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب(کلاً 200 صفحه) 

8-حسابرسی 1 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/1/31 ساعت 9 منبع:6 فصل اول

9-حسابرسی2 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/1/31 ساعت 9 منبع:6 فصل اول

10-اصول حسابداری 1 استاد خانم میرباقری

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:5 فصل اول

11-حسابداری پیشرفته 1 استاد خانم میرباقری

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:3 فصل اول

12-حسابداری میانه 1 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/20 ساعت 10 منبع:6 فصل اول

13-حسابداری میانه 2 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/27 ساعت 10 منبع:5 فصل اول

14-اصول حسابداری 3 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/27 ساعت 10 منبع:3 فصل اول

15-کامپیوتر word-excel-access-powerpoint استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/2/28 ساعت 10 منبع:windows-word-excel-access-powerpoint

16-اصول حسابداری2 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/2/28 ساعت 9 منبع:فصل های 2،4،5،7

17-حسابداری مالیاتی استاد مردان

دوشنبه 94/1/31  ساعت 15 منبع:کل مباحث گفته شده در کلاس

18-مبانی تنظیم بودجه استاد مردان

دوشنبه 94/1/31  ساعت 15 منبع:کل مباحث گفته شده در کلاس

19- مدیریت مالی 2 استاد خانم فرخنده

یکشنبه 94/2/6 ساعت 10 منبع:6 فصل اول

20-

 

 

 

 

 اطلاعیه فوری

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی می رساند کلاس های آقای زمانی شنبه 93/11/25 تشکیل نمی گردد ،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

 

 

                                                                              واحد آموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم میرباقری روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه  تاریخ های 11،10،9 اسفند ماه برگزار نمی گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

                                                                                واحدآموزشدر خصوص درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته های حسابداری و مدیریت جهانگردی
می رساند که درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری این هفته
یکشنبه 19/11/1393 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.


                                                                                                                                               واحد آموزش


دهه فجر گرامی باد

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

دهه فجر بر تمامی دانشجویان عزیز و اساتید محترم گرامی باد . 


نکات آموزشی برای دانشجویان

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

 

1- دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن اگر درس مردودی را با نمره حداقل 14 بگذراند نمره یا نمرات مردودی قبلی هنگام فارغ التحصیلی در معدل محاسبه نخواهد شد که قطعا به نفع دانشجو خواهد بود ولی برای دانشجویان ورودی قبل از سال 91 همچنان نمره اولین بار افتادن در هر درس هنگام فارغ التحصیلی با نمره قبولی همان درس جمع خواهد شد و در معدل تأثیر خواهد داشت و نمره یا نمرات بین اولین نمره مردودی هر درس و نمره قبولی آن درس حذف خواهند شد .

2-  دانشجویان ترم آخر و دانشجویانی که تمایل به دریافت مدرک کاردانی دارند در صورتی که فقط با 5واحد درس غیر عملی )حدکثر دو عنوان درس ( فارغ التحصیل می شوند لازم است که در موعد مقرر انتخاب واحد نکرده و به واحد آموزش مراجعه نموده و فرم انتخاب واحد را به صورت دستی پر نمایند و در امتحان درس یا دروس باقیمانده به صورت تکدرس و معرفی به استاد شرکت نمایند . (لازم به توضیح است که امتحان این دروس حداکثر یکماه پس از انتخاب واحد دستی ، انجام می شود و نیازی نیست که دانشجو تا زمان امتحانات پایان ترم  صبر کرده و در امتحانات پایان ترم شرکت نمایند که قطعا به نفع دانشجو خواهد بود  زیرا دیگر نیازی به پرداخت کل شهریه ثابت نبوده و فقط نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر آن یکدرس یا دو درس محاسبه می شود )

3- مهلت تحویل درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی دو ترم می باشد .

 

 

 

واحد آموزشلیست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم 93/94 به آنها وام شهریه دانشجویی تعلق گرفته است :

1- مریم خیری   2/500/000 ریال
2- محدثه بهاری  2/500/000 ریال
3- زهرا حسین پور  2/500/000 ریال
4- فاطمه آزمون    2/500/000 ریال


صندوق رفاه امور دانشجویی


اردوی انتخابی تیم ووشو دانشجویان پسر

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان پسر علاقمند به رشته ورزشی ووشو می رساند مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان زنجان در اسفند ماه 93 برگزار می گردد لذا از دانشجویان علاقمند به این رشته ورزشی جهت شرکت در مسابقات انتخابی که در استان گیلان برگزار می گردد دعوت به عمل می آید تا هرچه سریعتر جهت ثبت نام به واحد تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند .


                                                                                                                          واحد تربیت بدنی


قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم  رشته مدیریت جهانگردی می رساند با توجه به اینکه سؤالات درس تاریخ فرهنگ ایران 1 در نیمسال اول 93/94 خارج از منبع طرح شده بود آزمون مجدد این درس در تاریخ 18/11/1393 ساعت 10 صبح مجدداً برگزار می گردد. دانشجویان علاقمند به شرکت مجدد در آزمون هر چه سریعتر جهت ثبت نام با واحد آموزش هماهنگ نمایند .

1- انسیه بذرافشان کیارمش
2- مجتبی جاوید دلیوند
3- سمیرا برجسته سیاهکلرودی
4- زهرا حسین پور
5- ندا خادم الفقرا کلاچای
6- افشین نوروزی قاسم آبادی واحد آموزش


قابل توجه قبول شدگان كارشناسی بدون آزمون 93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاهكلیه پذیرفته شدگان میبایست از ساعت 12 مورخ 09/11/1393 جهت پذیرش غیر حضوری به سیستم مراجعه نمایند. شایان ذكر است مهلت انجام مرحله پذیرش و انتخاب واحد از تاریخ09/11/1393لغایت 14/11/1393میباشد.

خلاصه مراحل پذیرش و انتخاب واحد:

الف) تكمیل مشخصات و ارسال مدارك و دریافت "گزارش260" ب)  پرداخت نصف شهریه ثابت ج)انتخاب واحد و دریافت "گزارش 101"

1- كلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه كاربری و گذرواژه به شرح زیر وارد سیستم شوند:

- شناسه كاربری:  شماره پرونده b932 و گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیكه در ابتدای كد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج شناسه كاربری ثبت گردد.)

لازم به ذكر است در صورتیكه كد ملی شما در اطلاعات سنجش  پر نشده باشد  بایستی  شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سیستم  وارد نمایید.

مثال : شناسه كاربری: b932600707

گذرواژه: 0061111111 

2- از طریق مسیرزیر نسبت به تكمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارك لازم اقدام نمائید.

آموزش==> دانشجو==> پذیرش غیرحضوری==> "پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود"

تذكر1: حجم هر تصویر حداكثر 250كیلوبایت و ترجیحا فرمت آن jpg یا jpeg باشد.

3- بعد از 24 ساعت مجدداً به سیستم مراجعه (بعد از پذیرش نهایی ، شناسه كاربری : شماره دانشجویی، گذرواژه: شماره شناسنامه می گردد لازم به ذكر است شماره دانشجویی از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده میباشد).

4- كلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت میباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ایشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسیر زیر نسبت به دریافت گزارش 163(فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور)اقدام نمایید:

منوی اصلی --> آموزش --> گزارش های آموزش --> شهریه --> لیست ها و آمارها--> فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور

پرداخت شهریه از 3 طریق الكترونیكی، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانك صادرات مقدور می باشد.

تذكر2: شایان ذكر  است در صورت  عدم موفقیت تراكنش (در پرداخت غیر حضوری) و برگشت وجه شهریه، وضعیت دانشجو مجدد به غیر فعال تبدیل خواهد شد.

5- پس از پرداخت شهریه از مسیر زیر نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نمایید:

ثبت نام ==> عملیات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلی"

جهت سهولت در انتخاب دروس به واحد آموزش دانشگاه مراجعه فرمائید. در هنگام اخذ درس رعایت روابط دروس ( روابط پیش نیازی و هم نیازی دروس ) الزامی است .
تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 93/94

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

انتخاب واحد نیمسال دوم 93/94 از تاریخ 15/11/93

الی 20/11/93 تمدید شد .
                واحد آموزش


قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع پذیرفته شدگان بدون آزمون می رساند با در دست داشتن مدارک ثبت نامی از تاریخ 9/11/93 الی 14/11/93 به کافی نت مراجعه نموده و مراحل پذیرش نهایی خود را تکمیل نمایند و پس از دریافت شماره دانشجویی با هماهنگی واحد آموزش انتخاب واحد نمایند .

1- شناسنامه
2- کارت ملی
3- عکس
4- کارت پایان خدمت
5- گواهی دیپلم
6- گواهی پیش دانشگاهی
7- مراجعه به اداره پست و دریافت قبض تأئیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک نظام جدید (قبض تأئیدیه تحصیلی دیپلم برای دارندگان مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم )
8- شماره پرونده (شماره پرونده ای که هنگام ثبت نام بدون آزمون در سایت سازمان سنجش هنگام مراجعه به کافی نت به شما اختصاص داده شده بود  . )
تبصره : پذیرفته شدگان در صورت نیاز می توانند شماره پرونده شان را با مراجعه به واحد دانشگاهی که قبول شده اند دریافت نمایند .


                                                                                   واحد آموزش


برنامه کلاسی رشته حسابداری نیمسال دوم 93/94

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1،دوشنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 13/11/1393

استاد خانم جوادی کلاس شماره  2 ، بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 28/2/94

2- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2،دوشنبه ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول:13/12/1393

استاد خانم جوادی کلاس شماره2، بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

3- اصول حسابداری1 ،شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:11/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره 1،بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 19/2/94

4-حسابداری میانه1 ،یکشنبه ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول: 12/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره 1،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 27/2/94

5-حسابداری پیشرفته 1،شنبه ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول: 18/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره 1،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 19/2/94

6-حسابداری صنعتی 2 ،دوشنبه ساعت 12 الی 14،جلسه اول:13/11/1393

استاد آقای احمدی کلاس شماره 4 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

7-حسابداری پیشرفته 2،دوشنبه ساعت 14 الی 16،جلسه اول: 13/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره 5 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

8-مدیریت مالی 1،یکشنبه ساعت 10 الی 12 ،جلسه اول: 19/11/1393

استاد خانم فرخنده کلاس شماره3  ،بقیه جلسات: یک هفته در میان 

(جلسه آخر 13/2/94)

9-اقتصاد کلان ،شنبه ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول: 18/11/1393

استاد خانم نوین کلاس شماره 2،بقیه جلسات : یک هفته در میان 

(جلسه آخر 19/2/94)

10-حسابرسی 2،شنبه ساعت 14 الی 16 ،جلسه اول: 18/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره2 ،بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 19/2/94

11-حسابداری صنعتی 3،دوشنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 13/11/1393

استاد آقای احمدی کلاس شماره5 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

12-مالیه عمومی،شنبه ساعت 8 الی 10،جلسه اول: 18/11/1393

استاد خانم دادخواه کلاس شماره 2،بقیه جلسات : یک هفته در میان 

(جلسه آخر 19/2/94)

13-مدیریت مالی 2،یکشنبه ساعت 10 الی 12، جلسه اول:26/11/1393

استاد خانم فرخنده کلاس شماره5  ،بقیه جلسات: یک هفته در میان 

(جلسه آخر 20/2/94)

14-مبانی روش تحقیق،یکشنبه ساعت 10 الی 12 ،جلسه اول: 12/11/1393

استاد آقای سادات کلاس2 ،بقیه جلسات : هر هفته

(جلسه آخر 23/1/94)

15-اقتصاد خرد،شنبه ساعت 12 الی 14،جلسه اول: 25/11/1393

استاد خانم نوین کلاس شماره 2 ،بقیه جلسات: یک هفته در میان 

(جلسه آخر 5/2/94)

16-حسابداری صنعتی،دوشنبه ساعت 8 الی 10 ،جلسه اول:13/11/1393

استاد آقای احمدی کلاس شماره1،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

17-اصول حسابداری2 ،دوشنبه ساعت 8 الی 10 ،جلسه اول: 13/11/1393 -

استادخانم میرباقری کلاس شماره2 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

18-پژوهش عملیاتی،چهارشنبه ساعت 9 الی 11،جلسه اول:29/11/1393

 استاد آقای پوربزرگی کلاس شماره 5،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 30/2/94

19-پول و ارز و بانکداری،شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:18/11/1393

استاد خانم دادخواه کلاس شماره 2  ،بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 19/2/94)

20-اصول حسابداری 3،یکشنبه ساعت 10 الی 12 ،جلسه اول: 12/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره1 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 27/2/94

21-حسابرسی،دوشنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:13/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره1 ،بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 31/1/94

22-آمار و احتمالات،شنبه ساعت 14 الی 16،جلسه اول:11/11/1393

استاد آقای باقرزاده کلاس شماره 3،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 19/2/94

23-مبانی جامعه شناسی،شنبه ساعت 10الی 12،جلسه اول: 25/11/1393

 استاد آقای احمدی کلاس شماره 3 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 19/2/1394)

24-مدیریت تولید،دوشنبه ساعت 14 الی 16،جلسه اول: 13/11/1393

استاد آقای احمدی کلاس شماره 3 ، یک هفته در میان 

(جلسه آخر 7/2/94)

25-زبان تخصصی 1،شنبه ساعت 8/30 الی 10/30،جلسه اول: 25/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره 4،بقیه جلسات یک هفته در میان

(جلسه آخر 5/2/94)

26-زبان تخصصی 2،شنبه ساعت 10/30 الی 12/30،جلسه اول: 25/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره 4،بقیه جلسات یک هفته در میان

(جلسه آخر 5/2/94)

27-حسابداری میانه 2،یکشنبه ساعت 8 الی 10،جلسه اول:12/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره 1 ،بقیه جلسات هر هفته

جلسه آخر 27/2/94

28-مدیریت رفتار سازمانی،پنج شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:23/11/1393

استاد خانم درویش کلاس شماره3 ،بقیه جلسات : هر هفته

(جلسه آخر 3/2/994)

29-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت،یکشنبه ساعت 12 الی 14،جلسه اول: 19/11/1393

استاد خانم اکبری کلاس شماره2 ، بقیه جلسات : هر هفته
(جلسه آخر 23/1/94  )

30-زبان خارجی،سه شنبه ساعت 8 الی 9/30،جلسه اول:21/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 1/2/94)

31- کاربرد کامپیوتر در حسابداری ، دوشنبه ساعت 12 الی 14 ، جلسه اول : 13/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس سایت ،بقیه جلسات: هر هفته 

جلسه آخر 28/2/94

32- روانشناسی عمومی ، دوشنبه ساعت 10 الی 12 ،جلسه اول: 20/11/1393

 استاد خانم پزشک کلاس شماره 4،بقیه جلسات: 11/27--12/11--12/25--94/1/24--94/1/31

 

33- حسابداری مالیاتی ،دوشنبه ساعت 14/30 الی 16/30، جلسه اول : 20/11/1393

استاد آقای مردان کلاس شماره 2 ، بقیه جلسات :یک هفته در میان 

جلسه آخر 14/2/1394

34- مبانی تنظیم بودجه ، دوشنبه ساعت 14/30 الی 16/30 ، جلسه اول : 27/11/1393

استاد آقای مردان کلاس شماره 2 ، بقیه جلسات :یک هفته در میان

جلسه آخر 21/2/94

35- مبانی و اصول سازمان مدیریت ،شنبه ساعت 14 الی 16 ، جلسه اول : 18/11/1393

استاد خانم تقی پور کلاس شماره 5 ، بقیه جلسات :یک هفته در میان

جلسه آخر 19/2/1394

36- حسابداری و حسابرسی دولتی ،سه شنبه  ساعت 9 الی 12 ،جلسه اول : 21/11/1393

استاد خانم محمدیان کلاس شماره 5 ، بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 29/2/1394

37- مباحث جاری در حسابداری  ،سه شنبه  ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول : 21/11/1393

استاد خانم محمدیان کلاس شماره 5 ، بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 8/2/1394

38-فارسی عمومی،شنبه ساعت14 الی 16،جلسه اول:25/11/93

استاد آقای رضایی کلاس شماره5،بقیه جلسات:12/9-12/23-1/22 جلسه آخر 2/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 93/94

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1- هنر و معماری ایران 2 ، شنبه ساعت 12 الی 14 ، جلسه اول : 18/11/1393 -
استاد آقای زمانی کلاس شماره 5،بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر 19/2/94

2- گذراندن اوقات فراغت ،یکشنبه ساعت 10 الی 12 ، جلسه اول : 19/11/1393 -
استاد خانم پورنوروز کلاس شماره 4 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان
تاریخ کلاس های سال 94، 94/1/23--94/2/6--94/2/20

3- برنامه ریزی توسعه جهانگردی ، شنبه ساعت 12 الی 14، جلسه اول : 25/11/1393 -
استاد آقای زمانی کلاس شماره 5 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر 5/2/94

4- نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ، یکشنبه ساعت 8 الی 10 ، جلسه اول : 19/11/1393 -
استاد خانم پورنوروز کلاس شماره 4 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر 23/1/94

5-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1،دوشنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 13/11/1393

استاد خانم جوادی کلاس شماره  2 ، بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 28/2/94

6- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2،دوشنبه ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول:13/12/1393

استاد خانم جوادی کلاس شماره2، بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

7- زبان انگلیسی 2،شنبه ساعت 8/30 الی 10/30،جلسه اول: 18/11/1393 -
استادآقای بابایی کلاس شماره4 ، بقیه جلسات یک هفته در میان
جلسه آخر 19/2/94

8-زبان دوم1،شنبه ساعت10/30الی 12/30،جلسه اول: 18/11/1393-

استاد آقای بابایی کلاس شماره  4، بقیه جلسات یک هفته در میان
جلسه آخر 19/2/94

 9-اصول حسابداری1 ،شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:11/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره 1،بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 19/2/94

10- برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی،دوشنبه ساعت 14 الی 16،جلسه اول:20/11/1393-

استاد خانم مهری کلاس شماره3 ،جلسه دوم 18/12/93

بقیه جلسات متعاقباً اعلام می گردد.

11-مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی،شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:18/11/1393-

استاد آقای زمانی کلاس شماره5 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان

جلسه آخر 19/2/94

12-اقتصاد کلان ،شنبه ساعت 12 الی 14 ،جلسه اول: 18/11/1393

استاد خانم نوین کلاس شماره 2،بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 19/2/94)

13-مالیه عمومی،شنبه ساعت 8 الی 10،جلسه اول: 18/11/1393-

استاد خانم دادخواه کلاس شماره2 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 19/2/94)

    14-مبانی روش تحقیق،یکشنبه  ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 12/11/1393 -

استاد آقای سادات کلاس شماره 2،بقیه جلسات : هر هفته

(جلسه آخر 23/1/94)

 15-اقتصاد خرد،شنبه ساعت 12 الی 14،جلسه اول: 25/11/1393

استاد خانم نوین کلاس شماره 2 ،بقیه جلسات: یک هفته در میان

(جلسه آخر 5/2/94)

16-حسابداری صنعتی،دوشنبه ساعت 8 الی 10 ،جلسه اول:13/11/1393

استاد آقای احمدی کلاس شماره1،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

17-اصول حسابداری2 ،دوشنبه ساعت 8 الی 10 ،جلسه اول: 13/11/1393 -

استادخانم میرباقری کلاس شماره2 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 28/2/94

18- پول و ارز و بانکداری،شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 18/11/1393 -

استادخانم دادخواه کلاس شماره2،بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 19/2/94)

 19-اصول حسابداری 3،یکشنبه ساعت 10 الی 12 ،جلسه اول: 12/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره1 ،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 27/2/94

20-حسابرسی،دوشنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول:13/11/1393

استاد خانم میرباقری کلاس شماره1 ،بقیه جلسات : هر هفته 

جلسه آخر 31/1/94

21-آمار و احتمالات،شنبه ساعت 14 الی 16،جلسه اول:11/11/1393

استاد آقای باقرزاده کلاس شماره 3،بقیه جلسات : هر هفته

جلسه آخر 19/2/94

22-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت،یکشنبه ساعت 12 الی 14،جلسه اول: 19/11/1393-

استاد خانم اکبری کلاس شماره2 ، بقیه جلسات : هر هفته
(جلسه آخر 23/1/94  )

23- مدیریت رفتار سازمانی،پنج شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 23/11/1393-

 استاد خانم درویش کلاس شماره3 ،بقیه جلسات : هر هفته
(جلسه آخر 3/2/994)

24- جغرافیای جهانگردی ایران،شنبه ساعت 10 الی 12 ،جلسه اول:25/11/1393-

استاد آقای زمانی کلاس شماره5،بقیه جلسات : یک هفته در میان

  جلسه آخر 5/2/94

25- مبانی و اصول سازمان مدیریت ،شنبه ساعت 14 الی 16 ،

جلسه اول : 18/11/1393

استاد خانم تقی پور کلاس شماره 5 ، بقیه جلسات :یک هفته در میان

جلسه آخر 19/2/1394

26- زبان خارجی،سه شنبه ساعت 8 الی 9/30،جلسه اول:21/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان

               (جلسه آخر 1/2/94)
 

27-  زبان دوم 2،سه شنبه ساعت 9/30 الی 11،جلسه اول:21/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان

                 (جلسه آخر 1/2/94)
                                                                                        
   28- زبان انگلیسی تخصصی 1،سه شنبه ساعت 11 الی 12/30،

جلسه اول:21/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان

                   (جلسه آخر 1/2/94)

29-فارسی عمومی،شنبه ساعت14 الی 16،جلسه اول:25/11/93

استاد آقای رضایی کلاس شماره5،بقیه جلسات:12/9-12/23-1/22 جلسه آخر 2/5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه کلاسی رشته تاریخ نیمسال دوم 93/94

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-مبانی جامعه شناسی،شنبه ساعت 10 الی 12،جلسه اول: 18/11/1393

 استاد آقای احمدی کلاس شماره 3 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 19/2/1394)

2- قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 ،یکشنبه ساعت 14 الی 16 ، جلسه اول : 12/11/1393 - استاد خانم
اکبری کلاس شماره 3 بقیه جلسات (26/11/93 - 10/12/93 - 23/1/94 )

3- انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه ، دوشنبه ساعت 8 الی 10 ، جلسه اول 27/11/1393 -
استاد آقای  کریمی، کلاس شماره 4 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر : 7/2/94
4- تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول ،  دوشنبه ساعت 10 الی 12 ، جلسه اول 27/11/1393 -
استاد آقای  کریمی، کلاس شماره 3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر : 7/2/94
5- تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه ،شنبه ساعت 12 الی 14 ، جلسه اول : 18/11/1393
  استاد آقای احمدی ،کلاس شماره  3 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر 19/2/1394


6- تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار ، دوشنبه ساعت 14 الی 16 ، جلسه اول 20/11/1393 -
استاد آقای  کریمی، کلاس شماره 1 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر : 31/1/94

7- تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد ، دوشنبه ساعت 10الی 12 ، جلسه اول 20/11/1393 -
استاد آقای  کریمی، کلاس شماره 3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر : 14/2/94

8- تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون ، دوشنبه ساعت 12 الی 14 ، جلسه اول 20/11/1393 -
استاد آقای  کریمی، کلاس شماره 3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر : 31/1/93

9 - مبانی علم سیاست ،شنبه ساعت 12 الی 14 ، جلسه اول : 25/11/1393
  استاد آقای احمدی ،کلاس شماره  3 ،بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر 5/2/1394

10 - تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه ، دوشنبه ساعت 8 الی 10 ، جلسه اول 20/11/1393 -
استاد آقای  کریمی، کلاس شماره 3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان
جلسه آخر : 31/1/94

11- زبان خارجی،سه شنبه ساعت 8 الی 9/30،جلسه اول:21/11/1393

استاد آقای بابایی کلاس شماره3 ، بقیه جلسات : یک هفته در میان

(جلسه آخر 1/2/94)

12-فارسی عمومی،شنبه ساعت14 الی 16،جلسه اول:25/11/93

استاد آقای رضایی کلاس شماره5،بقیه جلسات:12/9-12/23-1/22 جلسه آخر 2/5 


زمان حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

زمان حذف و اضافه ترم دوم 94-93 از تاریخ 26 بهمن تا 4 اسفند ماه می باشد.

 

 

  

                                                          واحد آموزشاطلاعیه ثبت نام بدون آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون نیمسال دوم 93/94 دانشگاه پیام نور می رساند می توانند در روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه (93/11/4 ، 93/11/5 و 93/11/6 )  با در دست داشتن مدارک ذیل با مراجعه حضوری به واحد دانشگاهی که قبول شده اند مراحل ثبت نام خود را تکمیل نموده و انتخاب واحد نمایند

 

 


1-  اصل شناسنامه و 2سری کپی از همه صفحات
2- اصل کارت ملی و 2 سری کپی 
3- 6 قطعه عکس (تبصره : آقایان مشمول خدمت سربازی 12 قطعه )
4- قبض تأئیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی از اداره پست (تبصره : دارندگان مدرک متوسطه 4 ساله نظام قدیم که فاقد مدرک پیش د انشگاهی می باشند بایستی قبض تأئیدیه تحصیلی چهار ساله دیپلم خود را از اداره پست دریافت نمایند )
5- اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی
6- اصل و کپی مدرک دیپلم
7- اصل و کپی ریز نمرات(کارنامه) پیش دانشگاهی
8- اصل و کپی ریز نمرات(کارنامه) سه ساله دبیرستان
9-کارت پایان خدمت
10-گواهی اشتغال به کار و اصل حکم کارگزینی برای پذیرفته شدگانی که از سهمیه کارمندی استفاده نموده اند
11- گواهی تأئیدیه ایثارگری برای دانشجویان استفاده کننده از سهمیه ایثار گری
12- پوشه پومر سفید
13- گیره 12 سانتی 


                                                                                    واحد آموزش


اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم که برای دروس تربیت بدنی1(تربیت بدنی)و تربیت بدنی2(ورزش1)دچار مشکل پزشکی هستند می رساند برای انتخاب واحد این دروس حتماً با واحد آموزش هماهنگ نمایند تا دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه که دارای آزمون عملی نمی باشد برایشان در سیستم تعریف گردد.

 

 

 

 

                                                                                     واحد آموزشتقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 از

93/11/1 الی 93/11/7

انتخاب واحد تمدید شد 93/11/15 الی 93/11/20

شروع کلاس ها 93/11/7

پایان کلاس ها 94/3/1

درخواست مهمان 93/10/1 الی 93/10/26

درخواست وام دانشجویی همزمان با انتخاب واحد ترم

انتخاب تکدرس 93/11/21 الی 93/11/30

و 94/2/21 الی 94/2/30

حذف اضطراری 94/2/20 الی 94/2/29

مهمان اضطراری 94/2/21 الی 94/2/29

دریافت کارت آزمون 94/3/5 الی 94/4/7

زمان امتحانات 94/3/9 الی 94/4/7واحد آموزش  • تعداد کل صفحات:21 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


اطلاعیه در خصوص درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1و2 دوشنبه 18 اسفند 1393
تاریخ آزمون های میان ترم رشته تاریخ نیمسال دوم 94-93 دوشنبه 18 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد احمدی پنجشنبه 14 اسفند 1393
اطلاعیه یکشنبه 10 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص درس مبانی تنظیم بودجه یکشنبه 10 اسفند 1393
تمدید حذف و اضافه یکشنبه 10 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد بابایی دوشنبه 4 اسفند 1393
تمدید زمان حذف و اضافه دوشنبه 4 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص درس مبانی روش تحقیق پنجشنبه 30 بهمن 1393
اطلاعیه سه شنبه 28 بهمن 1393
تاریخ آزمون های میان ترم رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 94-93 سه شنبه 28 بهمن 1393
تاریخ آزمون های میان ترم رشته حسابداری نیمسال دوم 94-93 سه شنبه 28 بهمن 1393
اطلاعیه فوری شنبه 25 بهمن 1393
اطلاعیه سه شنبه 21 بهمن 1393
در خصوص درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت شنبه 18 بهمن 1393
دهه فجر گرامی باد چهارشنبه 15 بهمن 1393
نکات آموزشی برای دانشجویان چهارشنبه 15 بهمن 1393
لیست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 93 چهارشنبه 15 بهمن 1393
اردوی انتخابی تیم ووشو دانشجویان پسر دوشنبه 13 بهمن 1393
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی دوشنبه 13 بهمن 1393
قابل توجه قبول شدگان كارشناسی بدون آزمون 93 پنجشنبه 9 بهمن 1393
تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 93/94 پنجشنبه 9 بهمن 1393
قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون چهارشنبه 8 بهمن 1393
برنامه کلاسی رشته حسابداری نیمسال دوم 93/94 دوشنبه 6 بهمن 1393
برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 93/94 شنبه 4 بهمن 1393
برنامه کلاسی رشته تاریخ نیمسال دوم 93/94 شنبه 4 بهمن 1393
زمان حذف و اضافه چهارشنبه 1 بهمن 1393
اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون چهارشنبه 1 بهمن 1393
اطلاعیه سه شنبه 23 دی 1393
تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93 دوشنبه 22 دی 1393
لیست آخرین پستها