تغییر آدرس اینترنتی دانشگاه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به زودی آدرس اینترنتی دانشگاه به آدرس زیر تغییر می یابد :

http://kola.gilan.pnu.ac.ir/Portal/Home/


از این پس جهت مشاهده اطلاعیه ها و اخبار به آدرس جدید مراجعه نمایید .


اطلاعیه فوری

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری می رساند تاریخ میان ترم درس مدیریت مالی 1 استاد خانم فرخنده از 94/2/13 به 94/2/6 تغییر یافت.

تاریخ فرهنگ ایران 2

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

برنامه کلاسی تاریخ فرهنگ ایران 2 اعلام شد برای اطلاع از زمان کلاس ها به برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگردی مراجعه فرمائید .


تاریخ آزمون میانترم

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

برای دروس زیر نیز آزمون میانترم برگزار می گردد جهت اطلاع از تاریخ آزمون میانترم به تاریخ آزمونهای میانترم توجه فرمائید:

دروس مشترک رشته های حسابداری و مدیریت جهانگردی :
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

رشته حسابداری :
حقوق بازرگانی

رشته مدیریت جهانگردی :
تاریخ فرهنگ ایران 1
تاریخ فرهنگ ایران 2 (برنامه کلاسی نیز دارد به تاریخ برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگگردی توجه فرمائید)
شناخت صنعت جهانگردی
فرهنگ عامه
شناخت روحیات ملل
زبان انگلیسی 1
شناخت صنایع دستی ایران
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی
آشنایی با سازمانهای دولتی ایران
آشنایی با موزه های جهانگردی
باستان شناسی ایران
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
آداب سفر در اسلام
جغرافیای جهانگردی عمومی
هنر و معماری ایران 1
دروس عمومی

رشته تاریخ :

تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان دوره هخامنشی
تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی
قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1
قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1
جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی
تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار
دروس عمومی
اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اطلاع از کلیه اخبار ضروری مربوط به آزمونها : تاریخ آزمون مجدد،ثبت نام و برگزاری آزمون تافل ،نتیجه پاسخگوی به اعتراضات ،نتیجه موافقت با تغییر محل آزمون دانشجویان خاص در ایام امتحانات و ...  به آدرس زیر پورتال ذیل مراجعه نمایند.

http://azmoon.pnu.ac.irاطلاعیه در خصوص کلاس های استاد احمدی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد احمدی (حسابداری صنعتی 3،2،1 و مدیریت تولید )این هفته دوشنبه 94/1/31 تشکیل نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.

 

                                                                                                  واحد آموزشدرخصوص درس تربیت بدنی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند حضور در کلیه جلسات درس تربیت بدنی الزامی می باشد .
جلسه اول کلاس در دانشگاه و بقیه جلسات در باشگاه شهدا کلاچای برگزار می گردد.
درس تربیت بدنی دارای دو امتحان 20 نمره ای می باشد ، یک آزمون تئوری که به صورت تستی برگزاری می گردد(تاریخ برگزاری این آزمون در کارت ورود به جلسه امتحان درج می شود) و یک آزمون عملی که این آزمون  قبل از شروع امتحانات پایان ترم برگزار می گردد. (تاریخ برگزاری این آزمون در طی کلاس های عملی توسط استاد مربوطه اعلام و توسط آموزش مرکز اطلاع رسانی می گردد.) عدم حضور دانشجو در یکی از این دو آزمون به منزله غیبت در آزمون محسوب می گردد.

جلسه اول تربیت بدنی (تربیت بدنی 1) روز چهارشنبه مورخ 2/2/1394  ساعت 10 الی 11 کلاس شماره 3 دانشگاه
جلسه اول ورزش 1 (تربیت بدنی 2) روز چهارشنبه مورخ 2/2/1394  ساعت 11 الی 12 کلاس شماره 3 دانشگاه

بقیه جلسات در باشگاه شهدا کلاچای برگزار می گردد . برای اطلاع از زمان جلسات عملی به تفکیک دانشجویان دختر و پسر حضور در جلسه اول کلاس در دانشگاه الزامی می باشد .

*** دانشجویانی که به علت مشکل پزشکی درس تربیت بدنی ویژه را به جای تربیت بدنی و درس ورزش ویژه را به جای ورزش 1 انتخاب واحد نموده اند به اطلاع می رساند این درس دارای یک آزمون پایان ترم می باشد که به صورت کتبی برگزار می گردد ، برای دریافت منبع مورد مطالعه جهت آزمون پایان ترم به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمائید.

                                                                                                       واحد آموزش


در خصوص درس فن راهنمایی و امور مسافرت و صدور بلیط

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی می رساند برای اطلاع از زمان کلاس های فن راهنمایی و صدور بلیط به برنامه کلاسی در وبلاگ و یا برد دانشگاه مراجعه نمایند.

 

                                     واحد آموزشاطلاعیه در خصوص درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1و2

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 و 2 دوشنبه 93/12/25 تشکیل نمی گردد. جبرانی آن پنج شنبه 93/12/21 تشکیل می شود.ریاضیات پایه 1ساعت8/30 الی 10 ریاضیات پایه 2 ساعت 10 الی 12 می باشد.

 

 

 

 

واحد آموزشتاریخ آزمون های میان ترم رشته تاریخ نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار استاد کریمی

دوشنبه 94/1/31 ساعت 14 منبع:از فصل اول تا فصل 7

2-تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه استاد کریمی

دوشنبه 94/1/31 ساعت 8 منبع:از فصل اول تا پایان فصل سوم

3-تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون استاد کریمی

دوشنبه 94/1/25 ساعت 12 منبع:از صفحه 373 تا صفحه 421

4-تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول استاد کریمی

دوشنبه 94/2/7 ساعت 10 منبع:از صفحه 187 تا صفحه 273

5-انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا  انقراض قاجار استاد کریمی

دوشنبه 94/2/7 ساعت 8 منبع:فصل 17و18

6-تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد استاد کریمی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 منبع:از صفحه 385 تا صفحه 497

7--زبان عمومی استاد بابایی

سه شنبه 94/2/1 ساعت 9 منبع:فصل 1 تا 6

8-تاریخ نفت استاد آقای احمدی

شنبه 94/1/29 ساعت 12منبع:3 فصل اول

9-مبانی جامعه شناسی استاد آقای احمدی

شنبه 94/1/29 ساعت 10 منبع:6 فصل اول

10-قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 استاد خانم اکبری

یکشنبه 94/2/6 ساعت 13/30 منبع:3فصل 

11-قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 استاد خانم اکبری

یکشنبه 94/2/6 ساعت 13/30 منبع:3 فصل اول  

12-فارسی عمومی استاد آقای رضایی

شنبه 94/2/5 ساعت 15 منبع:از اول کتاب تا صفحه 202

 

 

 

 

 

 

 اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد احمدی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های صنعتی 1،صنعتی 2،صنعتی3 استاد احمدی دوشنبه 93/12/18 برگزار نمی گردد جبرانی آنها چهارشنبه93/12/20 در همان ساعت ها برگزار می گردد.

 

 

                                                                                              واحد آموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی هفته بعد دوشنبه 93/12/18 برگزار نمی گردد.

 

 

                                                                               واحد آموزشاطلاعیه در خصوص درس مبانی تنظیم بودجه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند درس مبانی تنظیم بودجه این هفته 93/12/11 تشکیل نمی گردد،جبرانی آن جلسه بعد 93/12/25 بعد از اتمام کلاس برگزار می گردد.

 

                                                                              واحد آموزشتمدید حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند حذف و اضافه نیمسال دوم 93/94 تا تاریخ 12/12/1393 تمدید شد .

                                                                                واحد آموزش


اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد بابایی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد بابایی سه شنبه 93/12/5 تشکیل نمی گردد جبرانی آنها هفته بعد 93/12/12 تشکیل می شود.

 

 

                                                                                                 واحد آموزشتمدید زمان حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجوان می رساند زمان حذف و اضافه تا تاریخ 93/12/6 تمدید گردید.

 

 

 

            واحد آموزشاطلاعیه در خصوص درس مبانی روش تحقیق

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس مبانی روش تحقیق این هفته یکشنبه 93/12/3 تشکیل نمی شود،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

                                                                                واحد آموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

            قابل توجه دانشجویان ؛جهت دریافت مدرک کارشناسی

                       حداقل معدل کل لازم    12 می باشد.

                                    

 

                                                                                  واحد آموزشتاریخ آزمون های میان ترم رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24 ساعت 10،منبع:فصل 1و2

2- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24 ساعت 12 منبع:فصل 2 و 3

3- مدیریت رفتار سازمانی استاد خانم درویش

پنج شنبه 94/1/27 ساعت 11 منبع:از اول کتاب تا پایان صفحه 197

4-نقشه خوانی و آشنایی با نقشه استاد خانم پور نوروز

یکشنبه 94/1/23  ساعت 9 منبع:پنج فصل اول کتاب

5-اقتصاد خرد استاد خانم نوین

شنبه 94/1/22 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر بخش 5

6-اقتصاد کلان استاد خانم نوین

شنبه 94/1/29 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر فصل هفتم

7-مبانی و اصول سازمان مدیریت استاد خانم تقی پور

شنبه 94/1/15  ساعت 14 منبع:از اول کتاب تا صفحه 120

8-گذراندن اوقات فراغت استاد خانم پورنوروز

یکشنبه 94/2/6 ساعت 10 منبع:3 فصل اول کتاب 

9-مبانی روش تحقیق استاد آقای سادات

یکشنبه 94/1/16 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب(کلاً 200 صفحه) 

10- اصول حسابداری 3 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/27 ساعت 10 منبع:3 فصل اول

11- اصول حسابداری2 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/2/28 ساعت 9 منبع:فصل های 2،4،5،7

12-اصول حسابداری 1 استاد خانم میرباقری

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:5 فصل اول 

 13-حسابرسی 1 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/1/31 ساعت 9 منبع:6 فصل اول

14-جغرافیای جهانگردی ایران استاد آقای زمانی

شنبه 94/2/5 ساعت 11 منبع:از صفحه 29 تا آخر صفحه 193

15-مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی استاد آقای زمانی

شنبه 94/2/19 ساعت 11 منبع: از صفحه 115 تا آخر صفحه170 و از صفحه 365 تا آخر صفحه 407

16-برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی استاد خانم مهری

دوشنبه 94/2/14 ساعت 14 منبع:3 فصل اول کتاب

17-زبان انگلیسی 2 جهانگردی استاد بابایی

شنبه 94/2/5 ساعت 10 منبع:تمام فصول

18-زبان دوم 1 استاد بابایی

شنبه 94/2/5 ساعت 11 منبع:تمام فصول

19-زبان عمومی استاد بابایی

سه شنبه 94/2/1 ساعت 9 منبع:فصل 1 تا 6

20-زبان دوم 2 استاد بابایی

سه شنبه 94/2/1 ساعت 9/30 منبع:تمام فصول

21-زبان تخصصی 1 استاد بابایی

سه شنبه 94/2/1 ساعت 10 منبع:فصل 1 تا 4

22-زبان انگلیسی1 جهانگردی استاد بابایی

سه شنبه 94/2/1 ساعت 10 منبع:تمام فصول 

23-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری

یکشنبه 94/2/6 ساعت 12 منبع:7 فصل 

24- -پول و ارز و بانکداری استاد خانم دادخواه

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:فصول ،12،11،4،3،2،1

25- -حسابداری صنعتی1 استاد آقای احمدی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 8 منبع:تا پایان فصل 8

26- مالیه عمومی استاد خانم دادخواه

شنبه 94/2/19 ساعت 8 منبع:تا پایان فصل 6 صفحه 139

27-فارسی عمومی استاد آقای رضایی

شنبه 94/2/5 ساعت 15 منبع:از اول کتاب تا صفحه 202 

28-آمار و احتمالات استاد باقرزاده

چهار شنبه 94/2/9 ساعت 9 منبع:از اول کتاب تا پایان فصل 5

29- برنامه ریزی و توسعه جهانگردی استاد زمانی

شنبه 94/2/5 ساعت 12 منبع:ص25 تاص34،ص75تا ص93،ص167 تا ص185،ص197 تا ص212 و کل فصل هفتم

30-هنر و معماری ایران 2 استاد زمانی

شنبه 94/2/19 ساعت 12 منبع:ص1 تا 15، 58تا79، 118 تا 141، 169 تا 178، 265 تا 277، 295 تا308، 324 تا 345

31-زبان انگلیسی1 استاد بابایی

شنبه 94/2/5 ساعت 10 منبع:کل کتاب 

        تاریخ آزمون های میان ترم رشته حسابداری نیمسال دوم 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1-ریاضیات پایه و مقدمات آمار1 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24ساعت 10،منبع:فصل 1و2

2- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 استاد خانم جوادی

دوشنبه 94/1/24ساعت 12 منبع:فصل 2 و 3

3- مدیریت رفتار سازمانی استاد خانم درویش

پنج شنبه 94/1/27 ساعت 11 منبع:از اول کتاب تا پایان صفحه 197

4-اقتصاد خرد استاد خانم نوین

شنبه 94/1/22 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر بخش 5

5-اقتصاد کلان استاد خانم نوین

شنبه 94/1/29 ساعت 12 منبع:از اول تا آخر فصل هفتم

6-مبانی و اصول سازمان مدیریت استاد خانم تقی پور

شنبه 94/1/15  ساعت 14 منبع:از اول کتاب تا صفحه 120

7--مبانی روش تحقیق استاد آقای سادات

یکشنبه 94/1/16 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب(کلاً 200 صفحه) 

8-حسابرسی 1 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/1/31 ساعت 9 منبع:6 فصل اول

9-حسابرسی2 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/1/31 ساعت 9 منبع:6 فصل اول

10-اصول حسابداری 1 استاد خانم میرباقری

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:5 فصل اول

11-حسابداری پیشرفته 1 استاد خانم میرباقری

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:3 فصل اول

12-حسابداری میانه 1 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/20 ساعت 10 منبع:6 فصل اول

13-حسابداری میانه 2 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/27 ساعت 10 منبع:5 فصل اول

14-اصول حسابداری 3 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 94/2/27 ساعت 10 منبع:3 فصل اول

15-کامپیوتر word-excel-access-powerpoint استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/2/28 ساعت 10 منبع:windows-word-excel-access-powerpoint

16-اصول حسابداری2 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 94/2/28 ساعت 9 منبع:فصل های 2،4،5،7

17-حسابداری مالیاتی استاد مردان

دوشنبه 94/1/31  ساعت 15 منبع:کل مباحث گفته شده در کلاس

18-مبانی تنظیم بودجه استاد مردان

دوشنبه 94/1/31  ساعت 15 منبع:کل مباحث گفته شده در کلاس

19- مدیریت مالی 2 استاد خانم فرخنده

یکشنبه 94/2/6 ساعت 10 منبع:6 فصل اول

20-حسابداری و حسابرسی دولتی استاد خانم محمدیان

سه شنبه 94/2/29 ساعت 9 منبع:5 فصل اول کتاب

21-مباحث جاری در حسابداری استاد خانم محمدیان

سه شنبه 94/2/8 ساعت 12 منبع:3 فصل اول کتاب

22-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری

یکشنبه 94/2/6 ساعت 12 منبع:7 فصل

23-زبان تخصصی 1 حسابداری استاد بابایی

شنبه 94/2/5 ساعت 9 منبع:فصل 1 تا 4

24-زبان تخصصی 2 حسابداری استاد بابایی

شنبه94/2/5 ساعت 10 منبع:فصل 1 تا4

25-زبان عمومی استاد بابایی

سه شنبه 94/2/1 ساعت 9 منبع:فصل 1 تا 6 

26-مبانی جامعه شناسی استاد آقای احمدی

شنبه 94/2/5 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب

27-پول و ارز و بانکداری استاد خانم دادخواه

شنبه 94/2/19 ساعت 10 منبع:فصول  12،11،4،3،2،1

28-مدیریت مالی 1 استاد خانم فرخنده

یکشنبه 94/2/6 ساعت 10 منبع:5 فصل اول  

29-روانشناسی عمومی استاد خانم پزشک

دوشنبه 94/1/31 ساعت 10 منبع: فصول 1،4،7،8،10،12 

30-مالیه عمومی استاد خانم دادخواه

شنبه 94/2/19 ساعت 8 منبع:تا پایان فصل 6 صفحه 139

31-حسابداری صنعتی1 استاد آقای احمدی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 8 منبع:تا پایان فصل 8

32-حسابداری صنعتی 2 استاد آقای احمدی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 12 منبع:تا پایان فصل 3

33- حسابداری صنعتی 3 استاد آقای احمدی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 منبع:تا پایان فصل 3(کل کتاب اول)

34-مدیریت تولید استاد آقای احمدی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 منبع:تا پایان فصل 8

35-حقوق بازرگانی استاد آقای احمدی

دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 منبع:تا نصف کتاب

36-فارسی عمومی استاد آقای رضایی

شنبه 94/2/5 ساعت 15 منبع:از اول کتاب تا صفحه 202

37- آمار و احتمالات استاد باقرزاده

چهار شنبه 94/2/9 ساعت 9 منبع:از اول کتاب تا پایان فصل 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعیه فوری

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی می رساند کلاس های آقای زمانی شنبه 93/11/25 تشکیل نمی گردد ،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

 

 

                                                                              واحد آموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم میرباقری روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه  تاریخ های 11،10،9 اسفند ماه برگزار نمی گردد.جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

                                                                                واحدآموزشدر خصوص درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته های حسابداری و مدیریت جهانگردی
می رساند که درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری این هفته
یکشنبه 19/11/1393 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.


                                                                                                                                               واحد آموزش


دهه فجر گرامی باد

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

دهه فجر بر تمامی دانشجویان عزیز و اساتید محترم گرامی باد . 


نکات آموزشی برای دانشجویان

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

 

1- دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن اگر درس مردودی را با نمره حداقل 14 بگذراند نمره یا نمرات مردودی قبلی هنگام فارغ التحصیلی در معدل محاسبه نخواهد شد که قطعا به نفع دانشجو خواهد بود ولی برای دانشجویان ورودی قبل از سال 91 همچنان نمره اولین بار افتادن در هر درس هنگام فارغ التحصیلی با نمره قبولی همان درس جمع خواهد شد و در معدل تأثیر خواهد داشت و نمره یا نمرات بین اولین نمره مردودی هر درس و نمره قبولی آن درس حذف خواهند شد .

2-  دانشجویان ترم آخر و دانشجویانی که تمایل به دریافت مدرک کاردانی دارند در صورتی که فقط با 5واحد درس غیر عملی )حدکثر دو عنوان درس ( فارغ التحصیل می شوند لازم است که در موعد مقرر انتخاب واحد نکرده و به واحد آموزش مراجعه نموده و فرم انتخاب واحد را به صورت دستی پر نمایند و در امتحان درس یا دروس باقیمانده به صورت تکدرس و معرفی به استاد شرکت نمایند . (لازم به توضیح است که امتحان این دروس حداکثر یکماه پس از انتخاب واحد دستی ، انجام می شود و نیازی نیست که دانشجو تا زمان امتحانات پایان ترم  صبر کرده و در امتحانات پایان ترم شرکت نمایند که قطعا به نفع دانشجو خواهد بود  زیرا دیگر نیازی به پرداخت کل شهریه ثابت نبوده و فقط نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر آن یکدرس یا دو درس محاسبه می شود )

3- مهلت تحویل درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی دو ترم می باشد .

 

 

 

واحد آموزشلیست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم 93/94 به آنها وام شهریه دانشجویی تعلق گرفته است :

1- مریم خیری   2/500/000 ریال
2- محدثه بهاری  2/500/000 ریال
3- زهرا حسین پور  2/500/000 ریال
4- فاطمه آزمون    2/500/000 ریال


صندوق رفاه امور دانشجویی


اردوی انتخابی تیم ووشو دانشجویان پسر

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان پسر علاقمند به رشته ورزشی ووشو می رساند مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان زنجان در اسفند ماه 93 برگزار می گردد لذا از دانشجویان علاقمند به این رشته ورزشی جهت شرکت در مسابقات انتخابی که در استان گیلان برگزار می گردد دعوت به عمل می آید تا هرچه سریعتر جهت ثبت نام به واحد تربیت بدنی دانشگاه مراجعه نمایند .


                                                                                                                          واحد تربیت بدنی


قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم  رشته مدیریت جهانگردی می رساند با توجه به اینکه سؤالات درس تاریخ فرهنگ ایران 1 در نیمسال اول 93/94 خارج از منبع طرح شده بود آزمون مجدد این درس در تاریخ 18/11/1393 ساعت 10 صبح مجدداً برگزار می گردد. دانشجویان علاقمند به شرکت مجدد در آزمون هر چه سریعتر جهت ثبت نام با واحد آموزش هماهنگ نمایند .

1- انسیه بذرافشان کیارمش
2- مجتبی جاوید دلیوند
3- سمیرا برجسته سیاهکلرودی
4- زهرا حسین پور
5- ندا خادم الفقرا کلاچای
6- افشین نوروزی قاسم آبادی واحد آموزش


قابل توجه قبول شدگان كارشناسی بدون آزمون 93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاهكلیه پذیرفته شدگان میبایست از ساعت 12 مورخ 09/11/1393 جهت پذیرش غیر حضوری به سیستم مراجعه نمایند. شایان ذكر است مهلت انجام مرحله پذیرش و انتخاب واحد از تاریخ09/11/1393لغایت 14/11/1393میباشد.

خلاصه مراحل پذیرش و انتخاب واحد:

الف) تكمیل مشخصات و ارسال مدارك و دریافت "گزارش260" ب)  پرداخت نصف شهریه ثابت ج)انتخاب واحد و دریافت "گزارش 101"

1- كلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه كاربری و گذرواژه به شرح زیر وارد سیستم شوند:

- شناسه كاربری:  شماره پرونده b932 و گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیكه در ابتدای كد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج شناسه كاربری ثبت گردد.)

لازم به ذكر است در صورتیكه كد ملی شما در اطلاعات سنجش  پر نشده باشد  بایستی  شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سیستم  وارد نمایید.

مثال : شناسه كاربری: b932600707

گذرواژه: 0061111111 

2- از طریق مسیرزیر نسبت به تكمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارك لازم اقدام نمائید.

آموزش==> دانشجو==> پذیرش غیرحضوری==> "پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود"

تذكر1: حجم هر تصویر حداكثر 250كیلوبایت و ترجیحا فرمت آن jpg یا jpeg باشد.

3- بعد از 24 ساعت مجدداً به سیستم مراجعه (بعد از پذیرش نهایی ، شناسه كاربری : شماره دانشجویی، گذرواژه: شماره شناسنامه می گردد لازم به ذكر است شماره دانشجویی از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده میباشد).

4- كلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت میباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ایشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسیر زیر نسبت به دریافت گزارش 163(فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور)اقدام نمایید:

منوی اصلی --> آموزش --> گزارش های آموزش --> شهریه --> لیست ها و آمارها--> فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور

پرداخت شهریه از 3 طریق الكترونیكی، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانك صادرات مقدور می باشد.

تذكر2: شایان ذكر  است در صورت  عدم موفقیت تراكنش (در پرداخت غیر حضوری) و برگشت وجه شهریه، وضعیت دانشجو مجدد به غیر فعال تبدیل خواهد شد.

5- پس از پرداخت شهریه از مسیر زیر نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نمایید:

ثبت نام ==> عملیات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلی"

جهت سهولت در انتخاب دروس به واحد آموزش دانشگاه مراجعه فرمائید. در هنگام اخذ درس رعایت روابط دروس ( روابط پیش نیازی و هم نیازی دروس ) الزامی است .
تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 93/94

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

انتخاب واحد نیمسال دوم 93/94 از تاریخ 15/11/93

الی 20/11/93 تمدید شد .
                واحد آموزش


قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع پذیرفته شدگان بدون آزمون می رساند با در دست داشتن مدارک ثبت نامی از تاریخ 9/11/93 الی 14/11/93 به کافی نت مراجعه نموده و مراحل پذیرش نهایی خود را تکمیل نمایند و پس از دریافت شماره دانشجویی با هماهنگی واحد آموزش انتخاب واحد نمایند .

1- شناسنامه
2- کارت ملی
3- عکس
4- کارت پایان خدمت
5- گواهی دیپلم
6- گواهی پیش دانشگاهی
7- مراجعه به اداره پست و دریافت قبض تأئیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک نظام جدید (قبض تأئیدیه تحصیلی دیپلم برای دارندگان مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم )
8- شماره پرونده (شماره پرونده ای که هنگام ثبت نام بدون آزمون در سایت سازمان سنجش هنگام مراجعه به کافی نت به شما اختصاص داده شده بود  . )
تبصره : پذیرفته شدگان در صورت نیاز می توانند شماره پرونده شان را با مراجعه به واحد دانشگاهی که قبول شده اند دریافت نمایند .


                                                                                   واحد آموزش


  • تعداد کل صفحات:21 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


اطلاعیه فوری یکشنبه 30 فروردین 1394
تاریخ فرهنگ ایران 2 یکشنبه 30 فروردین 1394
تاریخ آزمون میانترم یکشنبه 30 فروردین 1394
اطلاعیه شنبه 29 فروردین 1394
اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد احمدی شنبه 29 فروردین 1394
درخصوص درس تربیت بدنی سه شنبه 25 فروردین 1394
در خصوص درس فن راهنمایی و امور مسافرت و صدور بلیط یکشنبه 23 فروردین 1394
اطلاعیه در خصوص درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار1و2 دوشنبه 18 اسفند 1393
تاریخ آزمون های میان ترم رشته تاریخ نیمسال دوم 94-93 دوشنبه 18 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد احمدی پنجشنبه 14 اسفند 1393
اطلاعیه یکشنبه 10 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص درس مبانی تنظیم بودجه یکشنبه 10 اسفند 1393
تمدید حذف و اضافه یکشنبه 10 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص کلاس های استاد بابایی دوشنبه 4 اسفند 1393
تمدید زمان حذف و اضافه دوشنبه 4 اسفند 1393
اطلاعیه در خصوص درس مبانی روش تحقیق پنجشنبه 30 بهمن 1393
اطلاعیه سه شنبه 28 بهمن 1393
تاریخ آزمون های میان ترم رشته مدیریت جهانگردی نیمسال دوم 94-93 سه شنبه 28 بهمن 1393
تاریخ آزمون های میان ترم رشته حسابداری نیمسال دوم 94-93 سه شنبه 28 بهمن 1393
اطلاعیه فوری شنبه 25 بهمن 1393
اطلاعیه سه شنبه 21 بهمن 1393
در خصوص درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت شنبه 18 بهمن 1393
دهه فجر گرامی باد چهارشنبه 15 بهمن 1393
نکات آموزشی برای دانشجویان چهارشنبه 15 بهمن 1393
لیست وام شهریه دانشجویی نیمسال دوم 93 چهارشنبه 15 بهمن 1393
اردوی انتخابی تیم ووشو دانشجویان پسر دوشنبه 13 بهمن 1393
قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی دوشنبه 13 بهمن 1393
قابل توجه قبول شدگان كارشناسی بدون آزمون 93 پنجشنبه 9 بهمن 1393
تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 93/94 پنجشنبه 9 بهمن 1393
قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون چهارشنبه 8 بهمن 1393
لیست آخرین پستها