تبلیغات
* دانشگاه پیام نور واحد كلاچای *

تغییر آدرس اینترنتی دانشگاه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به زودی آدرس اینترنتی دانشگاه به آدرس زیر تغییر می یابد :

http://kola.gilan.pnu.ac.ir/Portal/Home/


از این پس جهت مشاهده اطلاعیه ها و اخبار به آدرس جدید مراجعه نمایید .


جبرانی درس مدیریت مالی 1

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی درس مدیریت مالی1 استاد آقای مردان سه شنبه 93/9/11 ساعت 18-16/30 تشکیل می گردد.

 

 

 

 

واحدآموزش

 

 

 عدم تشکیل کلاس مدیریت مالی2

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس مدیرت مالی 2 استاد آقای مردان سه شنبه 93/9/4 تشکیل نمی شود جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

 

 

 

واحدآموزشجبرانی درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی هفته بعد شنبه 93/9/1 ساعت 14 تا 11/30 برگزار می گردد.

 

 

واحد آموزشدر خصوص درس فن راهنمایی و امور مسافرت و صدور بلیط

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی که دروس فن راهنمایی،صدور بلیط و امور مسافرت را اخذ نموده اند ملزم به گذراندن واحد عملی هستند.برای اطلاع از موضوع کار عملی (تحقیق)با استاد مربوطه یا واحد آموزش هماهنگ نمایید.

 

 

 

 

واحد آموزشعدم تشکیل کلاس فلسه تاریخ و تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع می رساند این هفته سه شنبه 93/8/20 کلاس درس فلسفه تاریخ و تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام  استاد خانم امیدی تشکیل نمی شود جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

 

 

 

واحد آموزشدر خصوص عدم تشکیل کلاس تاریخ تحولات ایران از قاجار تا انقلاب مشروطیت

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس تاریخ تحولات ایران از قاجار تا انقلاب مشروطیت استاد خانم شعبانی این هفته پنج شنبه 93/8/22 تشکیل نمی شود جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

                                                                                                                                   واحد آموزشعدم تشکیل کلاس فارسی عمومی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس فارسی عمومی استاد آقای رضایی این هفته یکشنبه 93/8/18 تشکیل نمی شود جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

 

 

 

                                                                                          واحد آموزشتمدید زمان پذیرش دانشجو بدون آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع می رساند زمان پذیرش دانشجو بدون آزمون تا تاریخ 93/8/30  تمدید شد.

 

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور کلاچایاطلاعیه در مورد زمان شروع کلاس آمار و احتمالات

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند از این پس ساعت شروع کلاس آمار و احتمالات استاد شعبان نژاد 9 می باشد.

 

 

 

 

واحد آموزشعارف شکوهی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

دانشجوی گرامی آقای عارف شکوهی حداکثر تا تاریخ 17/8/1393
با واحد آموزش تماس بگیرید.01342685007اطلاعیه فوری در مورد درس حسابداری مالیاتی،حسابداری وحسابرسی دولتی،اصول حسابداری 1

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان می رساند  درس حسابداری مالیاتی از این پس هر هفته تشکیل می شود. برای اطلاع از زمان کلاس حسابداری و حسابرسی دولتی و اصول حسابداری 1 به برنامه کلاسی توجه فرمایید.

در خصوص جلسه اول درس تربیت بدنی و ورزش 1

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند جلسه اول کلاس تربیت بدنی(تربیت بدنی1)  10/30-9 و ورزش1 (تربیت بدنی 2) 12-10/30 سه شنبه 93/8/20در دانشگاه برگزار می گردد.مابقی جلسات هر هفته در باشگاه برگزار می گردد.جبرانی درس ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 استاد جوادی روز چهارشنبه 93/8/21 ساعت 13الی 10 تشکیل می گردد.

 

 

 

                                                                                                                                                          واحدآموزشاطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به اینکه تغییراتی در شماره تلفن ها داده شده است با ورود به سیستم گلستان و تکمیل وتایید اطلاعات شخصی دانشجو نسبت به اصلاح شماره تلفن جدید خود اقدام فرمائید.

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                          واحد آموزشپذیرش دانشجو بدون آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشگاه پیام نور کلاچای

رشته های حسابداری

مدیریت جهانگردی

تاریخ

ریاضیات و کاربردها

زمان ثبت نام:93/8/10 الی93/8/22

نحوه ثبت نام:مراحعه به سایت  www.sanjes.org 

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور کلاچایتاریخ آمون های میان ترم نیمسال اول 94-93

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1--مبانی و اصول سازمان مدیریت استادخانم درویش

پنج شنبه 93/9/20 ساعت11منبع:چهار فصل اول کتاب

2-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استاد خانم مهرزاد

پنج شنبه 93/8/29 ساعت 10 منبع:پنج فصل اول کتاب

3-ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 استاد خانم جوادی

دوشنبه 93/9/17 ساعت 9 منبع:فصل 1،2،3،4

4-اصول حسابداری 2 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 93/9/16 ساعت 9 منبع:فصل2،4،5،7

5-حسابرسی 1 استاد خانم میرباقری

 یکشنبه 93/9/16 ساعت 9 منبع:6 فصل اول کتاب

6-کاربرد کامپیوتر در حسابداری استاد خانم میرباقری

دوشنبه 93/9/17 ساعت 9 منبع:windows/word/ exel/access/powerpoint

7-حسابداری میانه 2 استاد خانم میرباقری

سه شنبه 93/9/18 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب

8-حسابرسی 2 استاد خانم میرباقری

سه شنبه 93/9/18 ساعت 10 منبع:6 فصل اول کتاب

9-اصول حسابداری 3 استاد خانم میرباقری

یکشنبه 93/9/23 ساعت 11 منبع:3 فصل اول کتاب

10-حسابداری میانه1 استاد خانم میرباقری

دوشنبه 93/9/24 ساعت 11 منبع:6 فصل اول کتاب

11-فن راهنمایی استاد خانم پورنوروز

یکشنبه 93/9/2 ساعت 9 منبع:3 فصل اول کتاب

12-امور مسافرت وصدور بلیط استاد خانم پور نوروز

یکشنبه 93/9/2 ساعت10/30 منبع:3 فصل اول کتاب

13-جغرافیای جهانگردی عمومی استاد خانم پور نوروز

یکشنبه 93/9/2 ساعت12/30منبع:4 فصل اول کتاب

14-اقتصاد خرد استاد خانم نوین

پنج شنبه 93/8/22 ساعت 8/30 منبع:شش بخش اول

15-تاریخ هنر ومعماری اسلامی استاد خانم شعبانی

پنج شنبه 93/8/22 ساعت 10/30 منبع:فصل 4 تا پایان فصل 11

16-مباحث جاری در حسابداری استاد آقای تاتلی

شنبه 93/9/1 ساعت 9 منبع:دو فصل اول کتاب چاپ93

17-تنظیم بودجه استاد آقای تاتلی

شنبه 93/9/1 ساعت 9 منبع:5فصل اول کتاب

18ریاضیات پایه و مقدمات آمار2 استاد آقای باقرزاده

پنج شنبه 93/8/22 ساعت 10/30 منبع:4،3،2 تا صفحه 160 

19-فرهنگ عامه استاد خانم شعبانی

پنج شنبه 93/8/29 ساعت 10/30 منبع:فصل 1 تا پایان فصل 4

20-تاریخ تحولات سیاسی ایران از افشاریه و زندیه استاد خانم امیدی

سه شنبه 93/8/27 ساعت 13 منبع:تا پایان فصل9 

21-حسابداری مالیاتی استاد آقای تاتلی

شنبه 93/8/24 ساعت 12 منبع:5 فصل اول کتاب

22-زبان عمومی استادآقای بابایی

یکشنبه 93/9/9 ساعت 10/30 منبع:فصل 1 تا 6

23-زبان انگلیسی 1 جهانگردی  استاد آقای بابایی

یکشنبه 93/9/9 ساعت8/30 منبع:تمام فصول

24-زبان انگلیسی 2 جهانگردی استاد آقای بابایی

یکشنبه 93/9/9 ساعت 9/30 منبع:تمام فصول

25-زبان انگلیسی تخصصی 1 جهانگردی استادآقای بابایی

یکشنبه 93/9/2 ساعت 9 منبع:تمام فصول

26-زبان دوم 1 استاد آقای بابایی

یکشنبه 93/9/2 ساعت 10 منبع:تمام فصول

27-زبان تخصصی1 حسابداری استاد آقای بابایی

دوشنبه 93/9/3 ساعت 9 منبع:فصل 1 تا4

28-زبان تخصصی 2 حسابداری استاد آقای بابایی

دوشنبه 93/9/3 ساعت 10 منبع:فصل 1 تا 4

29-زبان دوم 2 استادآقای بابایی

دوشنبه 93/9/3 ساعت 11 منبع:تمام فصول

30-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری

یکشنبه 93/9/9 ساعت 10/30 منبع:7 فصل 

31-آمار و احتمالات استاد خانم شعبان نژاد

یکشنبه 93/9/9 ساعت 8/15 منبع:4 فصل اول کتاب

32-آشنایی با سازمانهای دولتی ایران استاد خانم آزما

شنبه 93/9/1 ساعت 8/30 منبع:فصل اول

33-مدیریت رفتار سازمانی استاد خانم آزما

شنبه 93/9/1 ساعت 10/30 منبع:بخش3،2،1

34-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری

یکشنبه 93/9/9 ساعت 10/30 منبع:7 فصل

35-مالیه عمومی استاد خانم دادخواه

یکشنبه 93/9/23 ساعت 12/30 منبع:از اول کتاب تا پایان صفحه 115

36-حسابداری پیشرفته 1 استاد آقای مردان

یکشنبه 93/9/9 ساعت 15 منبع:جلد اول کتاب 

37-حسابداری پیشرفته 2 استاد مردان

دوشنبه 93/9/3 ساعت 15 منبع:فصل1،4

38-مدیریت مالی 2 استاد مردان

سه شنبه 93/9/18 ساعت 15 منبع:فصل 4،5

39-حسابداری و حسابرسی دولتی استاد آقای تاتلی

پنج شنبه 93/9/13 ساعت 9 منبع:3فصل اول کتاب

40-اقتصاد خرد استاد خانم نوین

پنج شنبه 93/9/6 ساعت 8/30 منبع:تا آخر بخش هشتم

41-مبانی روش تحقیق استاد خانم آزما

شنبه 93/9/15 ساعت 8/30 منبع: فصل 1،2،3،4

 42- شناخت صنعت جهانگردی استاد خانم پورنوروز

یکشنبه 93/9/16 ساعت 12/30 منبع:3 فصل اول

43-گذراندن اوقات فراغت استاد خانم پورنوروز

یکشنبه 93/9/23 ساعت 11/30منبع:3فصل اول

44-جغرافیای جهانگردی ایران استاد خانم پورنوروز

یکشنبه 93/9/23 ساعت 12/30 منبع:2فصل اول

45-فارسی عمومی استاد آقای رضایی

یکشنبه 93/9/16 ساعت 12/45 منبع:از اول کتاب تا صفحه 202 

46-شناخت روحیات ملل استاد آقای احمدی

یکشنبه 93/9/9 ساعت 14/30 منبع:3 فصل اول و یا یک سوال تحلیلی 

47-باستان شناسی ایران استاد خانم ببری

سه شنبه 93/9/25 ساعت 14 منبع:فصل اول صفحه 1تا 93 کتاب

48-تاریخ فرهنگ ایران2 استاد خانم ببری

سه شنبه 93/9/25 ساعت 14 منبع:فصل های 6،7 کتاب

49-مدیریت مالی1 استاد آقای مردان

سه شنبه 93/9/11 ساعت 15 منبع: 3 فصل اول

50-فلسفه تاریخ استاد خانم امیدی

سه شنبه 93/9/4 ساعت 10/30 منبع:کل کتاب

51-تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران واسلام استاد خانم امیدی

سه شنبه  93/9/11 ساعت 12/30 منبع:کل کتاب

52-اقتصاد کلان استاد خانم نوین

پنج شنبه 93/9/6 ساعت 10/30 منبع:10 فصل اول کتاب

53-تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی دوره قاجاریه استاد خانم شعبانی

پنج شنبه 93/9/27 ساعت 8/30 منبع:فصل 3 تا پایان فصل8

54-هنر و معماری ایران2 استاد خانم ببری

سه شنبه 93/9/11 ساعت 15/30 منبع:تا صفحه144 کتاب

55-اصول حسابداری1 استاد آقای تاتلی

پنج شنبه 93/9/13 ساعت 10 منبع:5فصل اول کتاب

 

 

 

 

 

 زمان کلاس تربیت بدنی و ورزش1

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند زمان کلاس تربیت بدنی و ورزش 1 به ترتیب ذیل می باشد:

* کلاس تربیت بدنی و ورزش1 آقایان از ساعت 9 تا 11 سه شنبه هر هفته جلسه اول 93/8/20

*کلاس تربیت بدنی و ورزش1 خانم ها از ساعت 11 تا 13 سه شنبه هر هفته جلسه اول 93/8/20

آدرس:خیابان امامخمینی (ره)- جنب اداره برق- باشگاه شهدای کلاچای

   

جبرانی درس ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 چهارشنبه 93/8/7 ساعت12-9  تشگیل می گردد.

تغییر زمان در برنامه کلاسی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد خانم اکبری به هر هفته تغییر پیدا کرد.

اطلاعیه فوری در مورد کلاس پیشرفته 2

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس پیشرفته2 استاد مردان این هفته دوشنبه 93/8/5 تشکیل نمی گردد،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

عدم تشکیل کلاس زبان تخصصی جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان رشته جهانگردی می رساند که کلاسهای زبان انگلیسی تخصصی 1 جهانگردی و زبان دوم 1 جهانگردی استاد بابایی روز یکشنبه مورخ 93/7/27 تشکیل نمی گردد،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

پروژه رشته مدیریت جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

 

دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی که این ترم واحد درسی پروژه را اخذ نموده اند جهت اطلاع از موضوع تحقیق و تماس با استاد مربوطه با شماره 42685007- 013 تماس گرفته یا به واحد آموزش مراجعه نمایند .

استاد آقای زمانی :

1-    1- مرتضی اصغری

2-   2-  میلاد رمضانی

3-  3-   آرش عشوری

 

استاد خانم ببری :

1-    سودابه بابایی

2-    معصومه سعید دیلمی

3-    مصطفی منصوری

 

 

استاد خانم  پورنوروز :

1-    مرضیه انصارنیا

 

 

 

واحد آموزشاطلاعیه فوری در مورد عدم تشکیل کلاس حسابداری صنعتی 1،2،3

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که به علت برگزاری جلسه رؤسا،کلاسهای استاد احمدی روز دوشنبه مورخ93/7/28 تشکیل نمی گردد،جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

تمدید حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

حذف و اضافه تا پنجشنبه 24/7/1393 تمدید شد . 


قابل توجه دانشجویان ورزشکار

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان ورزشکار علاقمند به رشته های ورزشی زیر می رساند جهت شرکت در مسابقات ورزشی حداکثر تا تاریخ 22/7/93 به واحد آموزش مراجعه نموده یا با شماره های دانشگاه جهت ثبت نام تماس بگیرند :
 
رشته های ورزشی دانشجویان دختر : تکواندو ، بسکتبال ، تیراندازی

رشته های ورزشی دانشجویان پسر : کاراته ، بدمینتون ، شنا ، تنیس روی میز ، ووشو

تلفن های جدید دانشگاه :

013-42688880
013-42685007
013-42683050اطلاعیه فوری در مورد کلاس پژوهش عملیاتی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس پژوهش عملیاتی  استاد پوربزرگی 93/7/6 برگزار نمی گردد جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.

قابل توجه دانشجویان ترم اول حسابداری و مدیریت جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به دانشجویان ترم اول حسابداری و مدیریت جهانگردی توصیه می گردد ترم اول دروس زیر را اخذ نمایند :
1- مبانی و اصول سازمان مدیریت
2-اقتصاد خرد
3- فارسی عمومی
4- زبان خارجه
5- تفسیر موضوعی قرآن  یا  تفسیر موضوعی نهج البلاغه


تغییر زمان در برنامه کلاسی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

*بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته حسابداری می رساند ساعت کلاس حسابداری میانه 1 به 16/30-12/30 تغییر یافت.

*همچنین ساعت کلاس کاربرد کامپیوتر در حسابداری به 12/30-8/30 تغییر یافت.برای اطلاع بیشتر به برنامه کلاسی توجه فرمایید. جبرانی کلاس آمار و احتمالات

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند جلسه دوم کلاس آمار و احتمالات مورخ 93/7/6 این هفته  تشکیل نمی شود جبرانی آن روز قبل شنبه 93/7/5همان ساعت تشکیل می گردد.بقیه جلسات به قوت خود باقی است.  • تعداد کل صفحات:20 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


جبرانی درس مدیریت مالی 1 چهارشنبه 28 آبان 1393
عدم تشکیل کلاس مدیریت مالی2 چهارشنبه 28 آبان 1393
جبرانی درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی شنبه 24 آبان 1393
در خصوص درس فن راهنمایی و امور مسافرت و صدور بلیط دوشنبه 19 آبان 1393
عدم تشکیل کلاس فلسه تاریخ و تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام دوشنبه 19 آبان 1393
در خصوص عدم تشکیل کلاس تاریخ تحولات ایران از قاجار تا انقلاب مشروطیت شنبه 17 آبان 1393
عدم تشکیل کلاس فارسی عمومی شنبه 17 آبان 1393
تمدید زمان پذیرش دانشجو بدون آزمون چهارشنبه 14 آبان 1393
اطلاعیه در مورد زمان شروع کلاس آمار و احتمالات یکشنبه 11 آبان 1393
عارف شکوهی یکشنبه 11 آبان 1393
اطلاعیه فوری در مورد درس حسابداری مالیاتی،حسابداری وحسابرسی دولتی،اصول حسابداری 1 شنبه 10 آبان 1393
در خصوص جلسه اول درس تربیت بدنی و ورزش 1 شنبه 10 آبان 1393
جبرانی درس ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 چهارشنبه 7 آبان 1393
اطلاعیه چهارشنبه 7 آبان 1393
پذیرش دانشجو بدون آزمون چهارشنبه 7 آبان 1393
تاریخ آمون های میان ترم نیمسال اول 94-93 سه شنبه 6 آبان 1393
زمان کلاس تربیت بدنی و ورزش1 سه شنبه 6 آبان 1393
جبرانی درس ریاضیات پایه ومقدمات آمار1 دوشنبه 5 آبان 1393
تغییر زمان در برنامه کلاسی یکشنبه 4 آبان 1393
اطلاعیه فوری در مورد کلاس پیشرفته 2 یکشنبه 4 آبان 1393
عدم تشکیل کلاس زبان تخصصی جهانگردی یکشنبه 27 مهر 1393
پروژه رشته مدیریت جهانگردی شنبه 26 مهر 1393
اطلاعیه فوری در مورد عدم تشکیل کلاس حسابداری صنعتی 1،2،3 شنبه 26 مهر 1393
تمدید حذف و اضافه سه شنبه 22 مهر 1393
قابل توجه دانشجویان ورزشکار سه شنبه 15 مهر 1393
تغییر آدرس اینترنتی دانشگاه سه شنبه 15 مهر 1393
اطلاعیه فوری در مورد کلاس پژوهش عملیاتی یکشنبه 6 مهر 1393
قابل توجه دانشجویان ترم اول حسابداری و مدیریت جهانگردی پنجشنبه 3 مهر 1393
تغییر زمان در برنامه کلاسی چهارشنبه 2 مهر 1393
جبرانی کلاس آمار و احتمالات سه شنبه 1 مهر 1393
لیست آخرین پستها