تبلیغات
* دانشگاه پیام نور واحد كلاچای *

تمدید مهلت تحویل پروژه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مهلت تحویل پروژه از این پس همانند گذشته حداکثر دو ترم می باشد.بنابراین دانشجویانی که در نیمسال دوم 92/93 درس پروژه را انتخاب نموده اند اگر به هر دلیلی تا پایان ترم موفق به تحویل پروژه به استاد خود نشوند تا پایان نیمسال اول 93/94 مهلت دارند پروژه خود را تحویل دهند.

اطلاعیه فوری

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساندکلاس درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت استاد اکبری این هفته سه شنبه 26/1/93 برگزار نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.

جبرانی ریاضی 2

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند جبرانی درس ریاضی 2 استاد جوادی چهارشنبه 93/1/27 ساعت 14 تا12/30 برگزار می گردد.

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند  جلسه فوق العاده درس پول و ارز و بانکداری استاد دادخواه یکشنبه 93/2/7 ساعت 10/30تا12/30 برگزار می گردد.

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند اولین جلسه بعد از عید 93/1/16 کلاس آمار و احتمالات استاد خانم شعبانژاد تشکیل نمی شود،جبرانی آن 93/1/18 ساعت14/30-12/30 تشکیل می شود.

اطلاعیه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

کلاسهای استاد احمدی حسابداری صنعتی 2 و 3 روز سه شنبه مورخ 27/12/92 تشکیل نمی گردد جبرانی این جلسه متعاقبا اعلام می گردد.

عدم رعایت شرط معدل در انتخاب واحد

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند رعایت سقف انتخاب  واحدبراساس معدل الزامی می باشد:در صورت عدم رعایت سقف انتخاب واحد،واحدهای مازاد ترم مربوطه حذف می شود،که متأسفانه این حذف واحدهای مازاد هنگام فارغ التحصیلی انجام می شود.علاوه بر آن اگر واحدهای اضافی حذف شده آن ترم پیش نیاز واحدهای انتخابی ترم های بعدی باشند آن واحدها حذف می شوند و دانشجو موظف است همه این واحدها را دوباره پاس کند.بنابراین تأکید می گردد هنگام انتخاب واحد و حذف اضافه حتماً به معدل خود توجه کنید و در صورت عدم آگاهی با واحد آموزش هماهنگ نمایید.مجدداً تأکید می گردد که واحدهای مازاد توسط خود سیستم در همان ترم حذف نمی شود و تا موقع فارغ التحصیلی این عدم رعایت شرط معدل باقی می ماند بنابراین جهت انتخاب واحد حتماً پس از معدل گیری اقدام به انتخاب واحد نمایید و به معدل معیاری که در منوی انتخاب واحد نوشته شده اکتفا نکنید.

   

                                                                                                                                واحد آموزشمسابقات فوتسال دانشجویان دختر

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

دانشجویان دختر علاقمند به رشته فوتسال جهت ثبت نام حداکثر تا 23 اسفند به واحد آموزش مراجعه کنند.

جبرانی اقتصاد کلان

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله  به اطلاع دانشجویان می رساند  جبرانی درس اقتصاد کلان استاد خانم نوین چهارشنبه 21/12/92 ساعت 30/10 الی 30/12 برگزار می گردد.برنامه کلاسی تربیت بدنی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

جلسه اول تریت بدنی 1 : 19/12/92  روز دوشنبه ساعت 9 الی 30/10 (کلیه دانشجویان )

جلسه اول تریت بدنی 2 : 19/12/92  روز دوشنبه ساعت30/10الی 12 (کلیه دانشجویان)

جلسه اول جلسه توجیهی می باشد که در دانشگاه کلاس شماره 1 برگزار می گردد و  مابقی جلسات در باشگاه تختی کلاچای برگزار می شود حضور درجلسه توجیهی و تمامی جلسات دروس عملی الزامی می باشد .  

مابقی جلسات  : تربیت بدنی 1و 2 دانشجویان پسر : دوشنبه ها ساعت  9 الی 30/10

مابقی جلسات : تربیت بدنی 1و 2 دانشجویان دختر : دوشنبه ها ساعت 30/10 الی 12رشته ورزشی شنا

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان دختر علاقمند به رشته ورزشی شنا میرساند در صورت علاقمندی به شرکت در مسابقات حداکثر تا تاریخ 15/12/92 به واحد آموزش مراجعه نموده و ثبت نام نماید لازم به ذکر است که مسابقات مرحله اول در رشت برگزار میگردد.

تغییر در برنامه کلاسی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

درس مبانی روش تحقیق از این پس از ساعت 30/12 الی 30/14 تشکیل می گردد. همان تاریخ ها

درس مدیریت رفتار سازمانی از این پس به جای روزهای شنبه در روزهای سه شنبه ساعت 30/14 الی 30/16 تشکیل می گردد.جهت اطلاع از تاریخ های این درس به برنامه کلاسی درج شده در همین وبلاگ یا برد آموزشی رشته خود مراجعه فرمایید .کلاس جبرانی ریاضیات

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

کلاس جبرانی ریاضیات  پایه و مقدمات آمار1 سه شنبه 13/12/92 ساعت 30/11 الی 30/14 استاد دکتر جوادی

و  جبرانی ریاضیات  پایه و مقدمات آمار2  چهار شنبه 14/12/92 بعد از ساعت همین درس در ساعت 30/12 الی 30/14 استاد دکتر جوادیتمدید تاریخ حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند حذف و اضافه نیمسال دوم 92 تا تاریخ 9/12/92 تمدید شد .

 

                                                                   آموزشتاریخ آزمون های میانترم نیمسال دوم 93/92 دانشگاه پیام نور واحد کلاچای

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1- مالیه عمومی استاد میرباقری - سه شنبه 16/2/93 ساعت 45/12 - منبع : 6 فصل اول

2 - حسابداری پیشرفته 1 استاد میرباقری - یکشبه 21/2/93 ساعت 9 - منبع :  3 فصل اول

 3- مدیریت مالی 2 استاد میرباقری - یکشنبه 21/2/93 ساعت 30/10 -منبع : 5 فصل اول

 4- حسابرسی 2 استاد میرباقری -  یکشنبه 14/2/93 ساعت 30/11 - منبع :6 فصل اول

 5- حسابداری پیشرفته 2 استاد میرباقری - شنبه 27/2/93 ساعت 9 -منبع : 5 فصل اول

 6- اصول حسابداری 1 استاد میرباقری - شنبه 27/2/93 ساعت 14 - منبع : 6فصل اول

7-مدیرت مالی 1 استاد میرباقری - یکشنبه 28/2/93 ساعت 11 - منبع : 5 فصل اول

8- اصول حسابداری 2 استاد میرباقری - سه شنبه 30/2/93 ساعت 9 - منبع : فصول 2،4،5،7

9- حسابداری میانه 1 استاد میرباقری -  - سه شنبه 30/2/93 ساعت 9 - منبع : 6 فصل اول

10- مبانی تنظیم بودجه استاد میرباقری -  سه شنبه 30/2/93 ساعت 11 - منبع : 6 فصل اول

11- حسابداری میانه 2 استاد میرباقری -  شنبه 3/3/93 ساعت 11 - منبع : 6فصل اول

12- مبانی روش تحقیق استاد درویش - شنبه 13/2/93 ساعت 13- منبع : 4 فصل اول

13-اصول حسابداری 3 استاد مردان 93/2/6  ساعت 15 تا 16/30 منبع:4 فصل اول.

14حسابرسی 1 استاد مردان 93/1/31 ساعت 15 تا 16/30 منبع:5 فصل اول.

15-حسابداری دولتی استاد مردان 93/2/9 ساعت 15 تا16/30 منبع:4 فصل اول.

16-ریاضی پایه 1 استاد جوادی-93/2/9 ساعت 14/30تا11/30 منبع :تا پایان فصل رابطه و تابع.

17-ریاضی پایه 2 استاد جوادی- 93/2/9 ساعت 14/30 تا11/30 منبع: تا پایان فصل ماتریس و دترمینان.

18-پول و ارز و بانکداری استاد دادخواه 93/2/14 ساعت10/30 منبع:تا پایان فصل 5 صفحه 92

19-تاریخ فرهنگ ایران 1استاد ببری16/2/93 ساعت9 منبع:ازابتدای کتاب تا پایان فصل 3

20-تاریخ فرهنگ ایران 2 استاد ببری16/2/93 ساعت 9 منبع:از ابتدای فصل 6 تا پایان فصل 8

21-حسابداری صنعتی 3 استاد احمدی 2/2/93 ساعت 30/10 منبع:کل کتاب اول(تا پایان فصل 3)

22-حسابداری صنعتی 1 استاد احمدی 31/1/93 ساعت 12/30 منبع:تا پایان فصل هشتم

23-مدیریت رفتار سازمانی استاد باقری 26/1/93 ساعت 14/45 منبع:تا صفحه 126 کتاب ،بخش چهارم پایان فصل اول

24-اقتصاد کلان  استاد نوین3/2/93 ساعت10/30 منبع:7 فصل اولقابل توجه کلیه دانشجویان(مواردی جدید از آئین نامه آموزشی)

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1- دانشجویان ورودی 91 و بعد از آن اگر درس مردودی را با نمره حداقل 14 بگذراند نمره یا نمرات مردودی قبلی هنگام فارغ التحصیلی در معدل محاسبه نخواهد شد که قطعا به نفع دانشجو خواهد بود ولی برای دانشجویان ورودی قبل از سال 91 همچنان نمره اولین بار افتادن در هر درس هنگام فارغ التحصیلی با نمره قبولی همان درس جمع خواهد شد و در معدل تأثیر خواهد داشت و نمره یا نمرات بین اولین نمره مردودی هر درس و نمره قبولی آن درس حذف خواهند شد .

2- از نیمسال اول 92 و بعد از آن دانشجویان فارغ التحصیل برای انتخاب واحد ترم آخر خود دیگر مانند گذشته که ملاک انتخاب واحد برای اخذ حداکثر 24 واحد معدل کل بود نه معدل ترم قبل نمی باشد بلکه دانشجویان ترم آخری که معدل ترم قبلشان زیر 12 بوده حداکثر 14 واحد و دانشجویانی که معدل ترم قبلشان حداقل 12 باشد در ترم آخر می توانند حداکثر 24 واحد اخذ نمایند .  در خصوص دانشجویان غیر ترم آخر نیز مانند گذشته ملاک انتخاب واحد به شرح زیر می باشد :

معدل زیر 12 : حداکثر 14 واحد

معدل 12 الی 99/16: حداکثر 20 واحد

معدل 17 به بالا : حداکثر 24 واحد

3- به اطلاع کلیه دانشجویان ترم آخر و یکی مانده به آخر می رساند جهت اطمینان از رعایت کلیه موارد آموزشی مانند رعایت معدل در انتخاب واحدها ، رعایت پیش نیازها ، قوانین اخذ دروس عمومی معارف و سایر نکات آموزشی ... به واحد آموزش مراجعه نموده تا بررسی های لازم توسط کارشناس رشته در موعد مقرر انجام گیرد و مشکلات ناشی از عدم رعایت هر یک از موارد فوق متوجه دانشجو نگردد.  

4- دانشجویان ترم آخر که فقط با 5واحد درس غیر عملی (حدکثر دو عنوان درس ) فارغ التحصیل می شوند لازم است که در موعد مقرر انتخاب واحد نکرده و به واحد آموزش مراجعه نموده و فرم انتخاب واحد را به صورت دستی پر نمایند و در امتحان درس یا دروس باقیمانده به صورت تکدرس و معرفی به استاد شرکت نمایند . (لازم به توضیح است که امتحان این دروس حداکثر یکماه پس از انتخاب واحد دستی ، انجام می شود و نیازی نیست که دانشجو تا زمان امتحانات پایان ترم  صبر کرده و در امتحانات پایان ترم شرکت نمایند که قطعا به نفع دانشجو خواهد بود  زیرا دیگر نیازی به پرداخت شهریه ثابت نبوده و فقط شهریه متغیر آن یکدرس یا دو درس محاسبه می شود )

5- مهلت تحویل درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی فقط یک ترم می باشد یعنی فقط همان ترمی که دانشجو در آن درس مورد نظر را انتخاب واحد نموده است  و دیگر مانند گذشته که دانشجو  جهت تحویل پروژه خود دو ترم مهلت داشت نمی باشد .قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

دانشجویان میبایست از تاریخ 29/11/92 الی 04/12/92 جهت پذیرش غیر حضوری

 به سیستم مراجعه نمایند.

خلاصه مراحل پذیرش و انتخاب واحد:

الف) تكمیل مشخصات و ارسال مدارك و دریافت "گزارش260" ب) پرداخت شهریه ثابت ج)انتخاب واحد و دریافت "گزارش 101"

1- كلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه كاربری و گذرواژه به شرح زیر وارد سیستم شوند:

- شناسه كاربری: شماره پرونده b922و گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیكه در ابتدای كد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج شناسه كاربری ثبت گردد.)

مثال : شناسه كاربری: b9226622500

گذرواژه: 0061111111

داوطلبانی كه كد ملی خود را در اطلاعات ثبت نام وارد نكرده اند گذروازه آنها شماره شناسنامه خواهد بود.

2- از طریق مسیرزیر نسبت به تكمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارك لازم اقدام نمائید.

آموزش==> دانشجو==> پذیرش غیرحضوری==> "پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود"

تذكر1: حجم هر تصویر حداكثر 250كیلوبایت و ترجیحا فرمت آن jpg یا jpeg باشد.

3- بعد از 24 ساعت مجدداً به سیستم مراجعه (بعد از پذیرش نهایی ، شناسه كاربری : شماره دانشجویی، گذرواژه: شماره شناسنامه می باشد لازم به ذكر است شماره دانشجویی از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده میباشد).

4- كلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهریه ثابت میباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ایشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسیر زیر نسبت به دریافت گزارش 163(فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور)اقدام نمایید:

منوی اصلی --> آموزش --> گزارش های آموزش --> شهریه --> لیست ها و آمارها-->

فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور

5- پس از پرداخت شهریه از مسیر زیر نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نمایید:

ثبت نام ==> عملیات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلی"حذف و اضافه

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

زمان حذف و اضافه نیمسال دوم 92  از تاریخ 27/11/92  الی 5/12/92 می باشد .

ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه پیام نور

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

از آنجائیکه کنکور فراگیر دیگر در مقطع کارشناسی حذف شده و راه ورود به دانشگاه پیام نور کنکور سراسری و یا ثبت نام بدون آزمون می باشد ، ثبت نام  رشته های بدون آزمون مجددا در ۳ اسفند ۹۲ برای پذیرش در مهرماه ۹۳ انجام می شود .

درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی می رساند جهت دریافت شماره تماس استاد پروژه خود و آگاهی از موضوع درس پروژه به واحد آموزش مراجعه نمایند :

گروه اول دانشجویان:  محمد فروتن - عاطفه محمدی - حوا محمدی  استاد خانم پورنوروز

گروه دوم دانشجویان : سارا طاهرنیا - اعظم عبداللهی - سحر عیالواری استادآقای زمانی

گروه سوم دانشجویان : آرش خندان - آزاده حاصل مهری - عارف شکوهی استاد آقای صالحی

واحد آموزشدر خصوص تشکیل کلاس ها

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

در خصوص تشکیل کلاسها به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت جلوگیری از انتخاب واحد دروس توسط دانشجوان به صورت  پراکنده پیشنهاد می گردد از این پس جهت تشکیل کلاسها در نیمسال دوم (زوج) (بهاره) دروسی را از ترم های زوج 2 و 4 و 6 و 8  طبق برنامه 8 ترمه چارت درسی و در نیمسال  اول (فرد ) (پاییزه) دروسی را از ترم های فرد 1 و 3 و 5 و7  طبق برنامه 8 ترمه چارت درسی انتخاب واحد نمایند . (لازم به توضیح است امتحان هر درس در هر صورت برگزار می شود چه درس برنامه کلاسی داشته باشد و چه نداشته باشد و خودخوان ارائه شود).

                                                                                                                                                                         آموزشاطلاعیه فوری

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم کلاس حسابداری صنعتی استاد احمدی و کلاس حسابرسی استاد مردان می رساند که مورخ 20/11/92 روز یکشنبه این کلاس ها تشکیل نمی گردد و جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.  لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم 93/92 به آنها وام شهریه دانشجویی تعلق گرفته است .

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم 93/92 به آنها وام شهریه دانشجویی تعلق گرفته است .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مبلغ وام

1

فاطمه    آزمون

مدیریت جهانگردی

2/000/000   ریال

2

زکیه   امیرپور

مدیریت جهانگردی

2/500/000   //

3

مریم   جعفر نژاد

حسابداری

2/500/000  //

4

معصومه    خورسند

حسابداری

2/000/000    //

5

رقیه   خیری

حسابداری

2/500/000   //

6

فرخنده   رجبعلی زاده

حسابداری

1/000/000    //

7

زهرا    رمضانی

حسابداری

2/500/000   //

8

محبوبه    عباسی

حسابداری

2/500/000     //

9

سجاد   مهدی زاده

حسابداری

2/500/000    //

 

 

 

     امور دانشجویی

 اطلاعیه فوری

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه اول کلاسهای ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 و  ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2  استاد خانم جوادی مورخ 9/11/92 چهارشنبه تشکیل نمی گردد ، جبرانی این جلسه متعاقباً اعلام می گردد ، بقیه جلسات به قوت خود باقی است .

                                                         واحد آموزشتمدید انتخاب واحد

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

انتخاب واحد نیمسال دوم 93/92 تا تاریخ 10/11/92 تمدید شد .سبد کالای اهدایی دولت به دانشجویان متأهل

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان متأهل می رساند جهت دریافت سبد کالای تعیین شده توسط دولت با در دست داشتن کپی عقدنامه و مدارک شناسنامه ای و کارت ملی زوجین حداکثر تا روز  دوشنبه 23/10/92 به امور اداری دانشگاه جهت ثبت نام  در سایت مراجعه فرمایند .

 

                                                                                                                                                                    امور اداریبرنامه کلاسی نیمسال دوم 93/92 دانشگاه پیام نور کلاچای

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

1- حسابداری پیشرفته 2  : جلسه اول شنبه  5/11/92 ساعت 30/10-30/8 استاد خانم میرباقری

( بقیه جلسات  : 19/11/92- 3/12 - 17/12-16/1 /93 -23/1-30/1-6/2-13/2-20/2-27/2-3/3)

2- حسابداری میانه 2 : جلسه اول شنبه 5/11/92 ساعت 30/12-30/10 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 3/3/93 )

3- اصول حسابداری 1  : جلسه اول شنبه 5/11/92 ساعت 30/16-30/14 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 3/3/93 )

4- حسابداری پیشرفته 1 : جلسه اول یکشنبه 6/11/92 ساعت 30/10-30/8 استاد خانم میرباقری

( بقیه جلسات : 20/11/92- 4/12 - 18/12-17/1 /93 -24/1-31/1-7/2-14/2-21/2-28/2-4/3)

5- حسابرسی 2 : جلسه اول یکشنبه 6/11/92 ساعت 30/16-30/14 استاد خانم میرباقری

( بقیه جلسات : 20/11/92- 4/12 - 18/12-17/1 /93 -24/1-31/1-7/2-14/2-21/2-28/2-4/3)

6-مدیریت مالی 1  : جلسه اول یکشنبه 6/11/92 ساعت 30/12-30/10 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : 4/12/92 -17/1/93- 31/1-14/2-28/2)

7-مدیریت مالی 2  : جلسه اول یکشنبه 20/11/92 ساعت 30/12-30/10 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : 18/12/92- 24/1/93- 7/2-21/2-4/3)

8- ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1 :  جلسه اول چهارشنبه 9/11/92 ساعت 30/10-30/8 استاد خانم دکتر جوادی

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 7/3/93)

9- ریاضیات پایه و مقدمات آمار2  :  جلسه اول چهارشنبه 9/11/92 ساعت 30/12-30/10 استاد خانم دکتر جوادی

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 7/3/93)

10- کاربرد کامپیوتر در حسابداری  : جلسه اول پنجشنبه 10/11/92 ساعت 13 -10  استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : هر هفته تا جلسه آخر 18/2/93)

11- اصول حسابداری 2   : جلسه اول سه شنبه 8/11/92 ساعت 30/10-30/8 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : 15/11/92-29 /11- 6/12-13/12-20/12-19/1/93-26/1-2/2-9/2-16/2-30/2)

12- حسابداری میانه 1  : جلسه اول سه شنبه 8/11/92 ساعت 30/12-30/10 استاد خانم میرباقری

( بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93)

13- مالیه عمومی   :جلسه اول سه شنبه 8/11/92 ساعت 30/16-30/14 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : 29/11/92-13/12-19/1/93-2/2 - 16/2 )

14- مبانی تنظیم بودجه  : جلسه اول سه شنبه 15/11/92 ساعت 30/16-30/14 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : 6/12/92- 20/12-26/1/93-9/2-30/2)

15-  زبان تخصصی 2  رشته حسابداری: جلسه اول شنبه 19/11/92 ساعت 13-30/10 استاد آقای بابایی

(بقیه جلسات :  3/12/92 - 17/12 - 16/1/93 - 23/1 - 30/1 - 6/2 - 13/2 - 20/2 - 27/2 جلسه آخر ساعت 30/10 الی 12)

16- اصول حسابداری 3 : جلسه اول شنبه 19/11/92 ساعت 30/16- 30/14 استاد آقای مردان

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 20/2/93 )

17- اقتصاد کلان : جلسه اول چهارشنبه 16/11/92 ساعت 30/12- 30/10 استاد خانم نوین

(بقیه جلسات : 30/11/92 -14/12 - 20/1/93 - 3/2 - 17/2)

18- روانشناسی عمومی : جلسه اول شنبه 19/11/92 ساعت 30/10- 30/8 استاد خانم پزشک

(بقیه جلسات : 3/12 /92 - 17/12 - 23/1/93  - 6/2 - 20/2 )

19 - حسابرسی : جلسه اول یکشنبه 20/11/92 ساعت 30/16- 30/14 استاد آقای مردان

( بقیه جلسات : 4/12/92 - 18/12 - 17/1/93 - 24/1 -31/1 - 7/2 - 14/2 )

20 - حسابداری صنعتی : جلسه اول یکشنبه 20/11/92 ساعت 30/14 - 30/12 استاد آقای احمدی

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 21/2/93 )

21- حسابداری صنعتی 2 : جلسه اول سه شنبه 15/11/92 ساعت 30/10 - 30/8 استاد آقای احمدی

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93 )

22- حسابداری صنعتی 3 : جلسه اول سه شنبه 15/11/92 ساعت 30/12- 30/10 استاد آقای احمدی

(بقیه جلسات  : هر هفته جلسه آخر 30/2/93 )

23- پول و ارز و بانکداری : جلسه اول یکشنبه 27/11/92 ساعت 30/10 الی 30/12 استاد خانم دادخواه

(بقیه جلسات : 11/12 - 17/1 - 31/1 - 4/2 - 28/2)

24- حسابداری و حسابرسی دولتی : جلسه اول سه شنبه 29/11/92 ساعت 30/14 الی 30/16 استاد آقای مردان

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93 ) 

25- آمار و احتمالات : جلسه اول شنبه 3/12/92 ساعت 30/12  الی 30/14 استاد خانم شعبان نژاد

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 3/3/93 )

26- گذراندن اوقات فراغت : جلسه اول شنبه 3/12/92 ساعت 30/8 الی 30/10 استاد خانم پورنوروز

(بقیه جلسات : 17/12- 16/1/93 - 30/1 - 13/2 - 27/2)

27- امور مسافرت و صدور بلیط: جلسه اول شنبه 3/12/92 ساعت 30/10 الی 30/12 استاد خانم پورنوروز

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 3/3/93)

28- شناخت و نقد منابع و مآخ ایران بعد از اسلام : جلسه اول یکشنبه 4/12/92 ساعت30/8  الی 30/10 استاد آقای کریمی

(بقیه جلسات : 18/12- 17/1/93- 31/1 - 14/2 - 28/2)

29- تاریخ عثمانی و خاورمیانه : جلسه اول یکشنبه 4/12/92 ساعت30/10  الی 30/12 استاد آقای کریمی

(بقیه جلسات : 18/12- 17/1/93- 31/1 - 14/2 - 28/2)

30- قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 : جلسه اول یکشنبه 4/12/92 ساعت 30/12 الی 30/14 استاد آقای کریمی

(بقیه جلسات : 18/12- 17/1/93- 31/1 )

31- تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان : جلسه اول سه شنبه  6/12/92 ساعت 30/8 الی 30/10 استاد آقای کریمی

(بقیه جلسات : 20/12 - 19/1/93- 2/2 - 16/2 - 30/2 )

32- تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان:  جلسه اول سه شنبه  20/12/92 ساعت 30/10 الی 30/12 استاد آقای کریمی

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93  )

33- تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان : جلسه اول سه شنبه  6/12/92 ساعت 30/12 الی 30/14 استاد آقای کریمی

(بقیه جلسات : 20/12 - 19/1/93- 2/2  )

34- پروژه : جهت اطلاع از موضوع درس پروژه و شماره تماس استاد خود به اطلاعیه مورخ 26 بهمن در همین وبلاگ مراجعه فرمایید .

35 - آشنایی  با موزه های جهانگردی : جلسه اول سه شنبه 6/12/92 ساعت 30/10الی 30/12 استاد آقای زمانی

(بقیه جلسات : 20/12- 19/1/93 - 2/2 - 16/2- 30/2  )

36- نقشه خوانی و آشنایی با نقشه : جلسه اول سه شنبه 6/12/92 ساعت 30/12 الی 30/14 استاد آقای زمانی

(بقیه جلسات : 20/12 - 19/1/93 - 2/2 )

37 - مدیریت رفتار سازمانی : جلسه اول سه شنبه 13/12/92 ساعت 30/14 الی 30/ 16 استاد آقای باقری

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 16/2/93)

38- مبانی روش تحقیق : جلسه اول شنبه 10/12/92 ساعت 30/12 الی 30/ 14 استاد خانم درویش

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 20/2/93)

39- تربیت بدنی 1 : جلسه اول دوشنبه 19/12/92 ساعت 9 الی 30/10 (کلیه دانشجویان ، محل تشکیل کلاس شماره 1)

(بقیه جلسات : دوشنبه ها ، دانشجویان پسر ساعت 9 الی 30/10 و دانشجویان دختر ساعت 30/10 الی 12  ، مکان : باشگاه تختی کلاچای)

40- تربیت بدنی 2 : جلسه اول دوشنبه 19/12/92 ساعت 30/10 الی 12(کلیه دانشجویان ، محل تشکیل کلاس شماره 1)

(بقیه جلسات : دوشنبه ها ، دانشجویان پسر ساعت 9 الی 30/10 و دانشجویان دختر ساعت 30/10 الی 12  ، مکان : باشگاه تختی کلاچای)

41- زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت : جلسه اول سه شنبه 20/12/ 92 ساعت 30/12 الی 30/ 14 استاد خانم اکبری

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93 ) 

42- قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 : جلسه اول شنبه 24/12/92 ساعت 30/8 الی 30/10 استاد آقای بابایی

(بقیه جلسات : هرهفته جلسه آخر 27/2/93 )

43- زبان انگلیسی 1 رشته مدیریت جهانگردی : جلسه اول یکشنبه 18/12/92 ساعت 30/8 الی 30/9 استاد آقای بابایی

( بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 28/2/92 )

44- زبان انگلیسی 2 رشته مدیریت جهانگردی : جلسه اول یکشنبه 18/12/92 ساعت 30/9الی 30/10 استاد آقای بابایی

( بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 28/2/92 )

45- زبان دوم 1 رشته مدیریت جهانگردی : جلسه اول یکشنبه 18/12/92 ساعت 30/10 الی 30/11 استاد آقای بابایی

( بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 28/2/92 )

46- زبان دوم 2 رشته مدیریت جهانگردی : جلسه اول یکشنبه 18/12/92 ساعت 30/11 الی 30/12 استاد آقای بابایی

( بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 28/2/92 )

47- زبان انگلیسی تخصصی 1 رشته مدیریت جهانگردی : جلسه اول یکشنبه 18/12/92 ساعت 30/12 الی 30/13 استاد آقای بابایی

( بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 28/2/92 )

48- مدیریت تولید : جلسه اول سه شنبه 20/12/92 ساعت 30/12 الی 30/13 استاد  آقای احمدی

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93 )

49- تاریخ فرهنگ ایران 1 : جلسه اول سه شنبه 19/1/93 ساعت 30/8 الی 30/9 استاد خانم ببری

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93)

50- تاریخ فرهنگ ایران 2 : جلسه اول سه شنبه 19/1/93 ساعت 30/9 الی 30/10 استاد خانم ببری

(بقیه جلسات : هر هفته جلسه آخر 30/2/93)

51- شناخت روحیات ملل: جلسه اول یکشنبه 24/1/93 ساعت 14 الی 16 استاد آقای احمدی

(بقیه جلسات : 7/2 - 21/2 )

52- مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی : جلسه اول سه شنبه 19/1/93 ساعت 30/14 الی 30/16 استاد آقای زمانی

(بقیه جلسات  : 2/2 - 16/2- جلسه آخر 30/12 الی 30/14 می باشد . )

53- فن راهنمایی : جلسه اول شنبه 30/1/93 ساعت 30/12 الی 30/14 استاد خانم پورنوروز

(بقیه جلسات : 13/2 )

54 - حسابداری مالیاتی: جلسه اول یکشنبه 24/1/93 ساعت 12/30الی 13/30 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : تاریخ آزمون میانترم با هماهنگی استاد)

55- مباحث جاری در حسابداری : جلسه اول یکشنبه 24/1/93 ساعت 30/11 الی 30/12 استاد خانم میرباقری

(بقیه جلسات : تاریخ آزمون میانترم با هماهنگی استاد)

56- جغرافیای جهانگردی عمومی : جلسه اول شنبه 23/1/93 ساعت 30/8 الی 30/10 استاد خانم پورنوروز

(بقیه جلسات : 6/2 - 20/2 )

57- برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی : جلسه اول شنبه 23/1/93 ساعت 30/12 الی 30/14 استاد خانم پورنوروز

(بقیه جلسات : 6/2 - 20/2 )تقویم آموزشی نیمسال دوم 93/92

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

زمان انتخاب واحد 27/10/92 الی 4/11/92

زمان شروع کلاسها 5/11/92 الی 8/3/93

زمان حذف و اضافه 26/11/92الی 9/12/92

زمان امتحانات 10/3/93 الی 5/4/93(کارت ورود به جلسه امتحان)کارت آزمون

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

به همراه داشتن کارت ورود به جلسه (کارت آزمون ) که از طریق سایت گلستان از تاریخ 26/9/92 قابل دریافت می باشد به همراه کارت دانشجویی ، مداد ، پاک کن و خودکار الزامی می باشد .

                                                                                                                                   واحد آموزشاطلاعیه مهم در خصوص تاریخ آزمونهای عملی دروس پایان ترم

 

نوشته شده توسط:روابط عمومی دانشگاه

تاریخ آزمونهای عملی دروس پایان ترم

آزمون عملی پایان ترم تربیت بدنی 1و2 و کاربر کامپیوتر در حسابداری

آزمون عملی پایان ترم تربیت بدنی 1و2  دانشجویان دختر در تاریخ 12/9/92 روز سه شنبه ساعت 12 الی 14  و آزمون عملی پایان ترم تربیت بدنی 1و2  دانشجویان پسر در تاریخ 19/9/92 روز سه شنبه ساعت 10 الی 12  در سالن ورزشی تختی کلاچای برگزار می گردد . لازم به توضیح است دانشجویانی که حدنصاب 50 درصد نمره عملی را کسب نمایند نمره تستی آزمون پایان ترمشان که بر اساس 20 نمره محاسبه می شود با 20 نمره عملی جمع می شود و تقسیم بر 2 می گردد دانشجویانی که حداقل 50 درصد نمره عملی را کسب ننمایند در آزمون تستی هر نمره ای که اخذ نمایند محاسبه نمی شود و فقط همان نمره عملی به عنوان نمره اصلی در کارنامه درج می گردد .

نکته بسیار مهم : دروس عملی مانند تربیت بدنی و کاربرد کامپیوتر دارای دو امتحان پایان ترم یکی عملی و دیگری کتبی می باشند . و عدم حضور دانشجو در یکی از دو امتحان فوق باعث مردودی دانشجو در این دروس می گردد.

***** تاریخ آزمون عملی پایان ترم  تربیت بدنی 1و 2 خانم ها : تاریخ 12/9/92 روز سه شنبه ساعت 12 الی 14  

****** تاریخ آزمون عملی پایان ترم تربیت بدنی 1و 2 آقایان  : تاریخ 19/9/92 روز سه شنبه ساعت 10 الی 12

*******  تاریخ آزمون عملی پایان ترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری: تاریخ 25/9/92 روز سه شنبه ساعت 30/8  • تعداد کل صفحات:18 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


تمدید مهلت تحویل پروژه سه شنبه 26 فروردین 1393
اطلاعیه فوری شنبه 23 فروردین 1393
جبرانی ریاضی 2 چهارشنبه 20 فروردین 1393
اطلاعیه یکشنبه 17 فروردین 1393
اطلاعیه یکشنبه 25 اسفند 1392
اطلاعیه شنبه 24 اسفند 1392
عدم رعایت شرط معدل در انتخاب واحد چهارشنبه 21 اسفند 1392
مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دوشنبه 19 اسفند 1392
جبرانی اقتصاد کلان شنبه 17 اسفند 1392
برنامه کلاسی تربیت بدنی سه شنبه 13 اسفند 1392
رشته ورزشی شنا یکشنبه 11 اسفند 1392
تغییر در برنامه کلاسی یکشنبه 11 اسفند 1392
کلاس جبرانی ریاضیات چهارشنبه 7 اسفند 1392
تمدید تاریخ حذف و اضافه سه شنبه 6 اسفند 1392
تاریخ آزمون های میانترم نیمسال دوم 93/92 دانشگاه پیام نور واحد کلاچای شنبه 3 اسفند 1392
قابل توجه کلیه دانشجویان(مواردی جدید از آئین نامه آموزشی) چهارشنبه 30 بهمن 1392
قابل توجه پذیرفته شدگان بدون آزمون سه شنبه 29 بهمن 1392
حذف و اضافه یکشنبه 27 بهمن 1392
ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه پیام نور یکشنبه 27 بهمن 1392
درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی شنبه 26 بهمن 1392
در خصوص تشکیل کلاس ها چهارشنبه 23 بهمن 1392
اطلاعیه فوری یکشنبه 20 بهمن 1392
لیست دانشجویانی که در نیمسال دوم 93/92 به آنها وام شهریه دانشجویی تعلق گرفته است . پنجشنبه 17 بهمن 1392
اطلاعیه فوری دوشنبه 7 بهمن 1392
تمدید انتخاب واحد شنبه 5 بهمن 1392
سبد کالای اهدایی دولت به دانشجویان متأهل پنجشنبه 19 دی 1392
برنامه کلاسی نیمسال دوم 93/92 دانشگاه پیام نور کلاچای پنجشنبه 19 دی 1392
تقویم آموزشی نیمسال دوم 93/92 چهارشنبه 18 دی 1392
(کارت ورود به جلسه امتحان)کارت آزمون سه شنبه 19 آذر 1392
اطلاعیه مهم در خصوص تاریخ آزمونهای عملی دروس پایان ترم سه شنبه 5 آذر 1392
لیست آخرین پستها